Bekijk het WBP


In het waterbeheerplan 2022-2027 staan onze doelen voor zes jaar en hoe we die doelen willen bereiken. Ook beschrijven we hoe we inspelen op veranderende omstandigheden zoals het klimaat. Zo weten inwoners van ons werkgebied en onze partners wat ze van ons kunnen verwachten. En hoe we bijdragen aan de veiligheid en gezondheid van deze en volgende generaties.

Bekijk het waterbeheerplan 2022-2027

Bekijk het waterbeheerplan 2022-2027 (pdf, 13 MB)

Bekijk de milieueffectrapportage

Digitale samenvatting

We hebben ook een online magazine met een samenvatting van ons waterbeheerplan. Wil je de link ontvangen? Stuur dan een e-mail naar info@aaenmaas.nl.

Bekijken op afspraak

Wil je een fysiek exemplaar van het waterbeheerplan bekijken? Dat kan op afspraak. Stuur een e-mail naar info@aaenmaas.nl om een afspraak te maken.