Kenia


In Kenia ligt de focus in de samenwerking op het optimaliseren van de beschikbaarheid van water in het stroomgebied van de Thika rivier.

Wat doen we in Kenia?

Samen met de Water Resource Authority werken we aan projecten zoals het verbeteren van het databeheer. Ook geven we trainingen over hydrologsich modelleren. Zo kunnen maatregelen om het water beter te verdelen, makkelijker en beter onderbouwd gekozen kunnen worden. Doelen zijn bijvoorbeeld wateroverlast te verminderen en het beschikbare water in tijden van schaarste eerlijker te verdelen. Ook de verbetering van de waterkwaliteit is een grote uitdaging in Kenia. Bewustwording en betrekken van belanghebbenden in het stroomgebied van de Thika rivier is hierbij belangrijk. Dit zorgt voor meer initiatieven in de regio om tot een verbetering van de waterkwaliteit te komen.

verbeteren) monitoring waterstanden Thika rivier
Verbeteren monitoring waterstanden Thika rivier

Vragen? We helpen je graag!