Ghana


In Ghana werken we in het noorden in de White Volta en in het zuiden in de Lower Volta Delta aan verschillende projecten op het gebied van verbeteren organisatiestructuur, planvorming, waterveiligheid en waterkwaliteit.

Wat doen we in Ghana?

Tijdens werksessies online vanuit Nederland, workshops in Ghana zelf of veldbezoeken aan projectgebieden, werken we actief samen met het lokale waterschap (Water Resources Commission). In Ghana spelen vergelijkbare uitdagingen als bij ons waterschap: zorgen voor voldoende water in tijden van droogte en geen wateroverlast in tijden van hevige regenval. Het is leerzaam om hier concrete oplossingen over uit te wisselen. Zo kenden ze in Ghana bijvoorbeeld het concept van een waterberging nog niet waarin je een te veel aan water tijdelijk parkeert.

Bezoek aan kust om erosie problematiek te bespreken

Hoe ziet een Blue Deal werkdag in Ghana eruit?

Onze collega Marjolein reisde af naar Ghana. In deze video zie je een indruk van haar werkdag.

Vragen? We helpen je graag!