Indonesië


Op het eiland Java zijn er in drie verschillende gebieden samenwerkingen aan onder meer wateroverlast en waterveiligheid. Het kustgebied en stedelijk gebied zijn in elk opzicht anders dan Nederland, maar het doel blijft hetzelfde; droge voeten en voldoende, schoon water.

Wat doen we in Indonesië?

Samen met de lokale gemeentes werken we aan overstromingsbeheer, beheer en onderhoudsplannen en lange termijn visies (vergelijkbaar met het ons waterbeheerplan) en proberen we zo samen de gevolgen van wateroverlast te verminderen. Een voorbeeld is dat voorafgaand aan de Blue Deal in de miljoenenstad Semarang een poldermodel is toegepast; door belanghebbende inwoners en bedrijven een stem en rol te geven bij te nemen maatregelen die problemen moeten oplossen. De benedenstad heeft in het regenseizoen te maken met overstromingen. Eenflinke uitdaging in de toekomst. Er is sprake van een groeiende stad en dus toename van verhard oppervlak, bodemdaling, zeespiegelstijging, veranderend landgebruik bovenstrooms en als gevolg daarvan erosie en afzetting sediment in de stadskanalen. Overstromingen zullen niet voorkomen kunnen worden, maar mogelijk kunnen ze dit wel verminderen of de nadelige gevolgen beter beheersen. Waterveiligheid is daar dus een belangrijk onderdeel in (zoals HoWaBo binnen Aa en Maas).

Binnen het Blue Deal project wordt ook gewerkt aan het beheer en onderhoud van pompgemalen. Niet alleen technisch maar ook ondersteunend bij het opstellen/verbeteren van de bediening- en veiligheidsvoorschriften.

Indonesië kent ook uitdagingen als het gaat om verminderde waterkwaliteit. Binnen het Blue Deal project zijn kleine lokale waterzuiveringen opgezet en worden trainingen gegeven over beheer en onderhoud; er is nu zicht op schoner water.

Bezoek nieuwe locatie basin in het stedelijk gebied van Puri Tigaraksa

Vragen? We helpen je graag!