Ethiopië


In Ethiopië is de betrokkenheid van de Dutch Water Authorities breder dan in andere landen. Hier zijn we bij twee Blue Deal-partnerschappen betrokken: Waste Water en Awash, ieder met een eigen waterthema.

Wat doen we in Ethiopië?

Waste water

In het Waste Water-partnerschap werken we samen met lokale partners aan technische oplossingen voor het transport en de zuivering van rioolwater in Adama. We trainen ook personeel in het beheer en onderhoud van de zuiveringsinstallaties.

Uitleg aan het team van “Sashemene Water Utility” over de werking van een draagbare water kwaliteitsmeter

Awash

Bij het Awash partnerschap werken we aan het verbeteren van de beschikbaarheid en kwaliteit van water in het stroomgebied van de Awash rivier. Het gaat hier om een rivier van een omvang die wij bij Aa en Maas niet kennen: 1250 kilometer lang! Zelfs de Maas met ruim 900 km kan daar niet aan tippen. We werken samen met meerdere lokale overheidsinstanties waarbij de focus ligt op delen van informatie en besluiten nemen (ook) op basis van (gecombineerde) data. Een interessante uitdaging op dit schaalniveau met veel verschillende stakeholders.

opening partnership blue deal kantoor - Addis
Opening partnership Blue Deal kantoor in Ministry of Energy & Water- Addis

Vragen? We helpen je graag!