Energieneutraal


Een energieneutraal waterschap: daar gaan we voor! We willen in 2030 alle energie die we verbruiken zelf opwekken. Een logische ambitie, want als waterschap ondervinden we als geen ander de gevolgen van klimaatverandering. Door zelf duurzame energie op te wekken beperken we de extra uitstoot van broeikasgassen. Bovendien zien we het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om bewust om te gaan met energie.

Voor het zuiveren van rioolwater is veel energie nodig. Omdat  de eisen aan de kwaliteit van het water hoger worden en we aanvullend moeten zuiveren, neemt ons energieverbruik nog verder toe. Die energie halen we nu uit de zon en uit het rioolwater zelf. De afgelopen jaren hebben we vrijwel al onze waterzuiveringen voorzien van zonneweides met zonnepanelen. Maar ook onze kantoren zijn energiezuinig en hebben  zonnepanelen.. Ongeveer 40% van ons eigen elektriciteitsverbruik wekken we op met zonne-energie. Nog eens 40 % wekken we op met biogas. Voor de laatste procenten zoeken we naar andere methoden zoals windturbines.

Zonneweides op onze rioolwaterzuiveringen

Vragen? Wij helpen je graag!

Nicole Homeijer

Functie
Regisseur circulaire economie en klimaat
Telefoon
06-42 20 66 62
E-mail
nhomeijer@aaenmaas.nl