Energieneutraal


Het Rijk heeft in 2019 het Klimaatakkoord vastgesteld. Daarin staat dat alle overheidsorganisaties in Nederland de CO2-uitstoot moeten verminderen en over moeten stappen op duurzame energieopwekking.

Wij delen deze ambitie. Daarom zetten wij ons ervoor in om op onze eigen locaties in 2030 net zoveel duurzame energie te produceren als we gebruiken. Een energieneutraal waterschap: daar gaan we voor! We willen in 2030 alle energie die we verbruiken zelf opwekken. Een logische ambitie, want als waterschap ondervinden we als geen ander de gevolgen van klimaatverandering. Door zelf duurzame energie op te wekken beperken we de extra uitstoot van broeikasgassen. Bovendien zien we het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om bewust om te gaan met energie.

Energieverbruik neemt toe voor zuiveren van rioolwater

Voor het zuiveren van rioolwater is veel energie nodig. Omdat de eisen aan de kwaliteit van het water hoger worden en we aanvullend moeten zuiveren, neemt ons energieverbruik nog verder toe. Die energie halen we nu uit de zon en uit het rioolwater zelf. De afgelopen jaren hebben we vrijwel al onze waterzuiveringen voorzien van zonneweides met zonnepanelen. Maar ook onze kantoren zijn energiezuinig en hebben zonnepanelen.. Ongeveer 40% van ons eigen elektriciteitsverbruik wekken we op met zonne-energie. Nog eens 40% wekken we op met biogas. Voor de laatste procenten zoeken we naar andere methoden zoals windturbines.

Verkenning windmolens rioolwaterzuivering in Haps

Tijdens een eerste verkenning hebben we op hoofdlijnen onderzocht waar een windproject mogelijk is. Daarbij is gekeken naar verschillende aspecten, zoals beschikbare ruimte, effecten op de omgeving en financiële en technische haalbaarheid.

Hieruit blijkt dat het plaatsen van vier windmolens bij de rioolwaterzuivering in Haps kansrijk is. De uitkomsten zijn gunstig genoeg om het project verder uit te werken. Omdat de verkenning nog op hoofdlijnen is, zijn aanvullende onderzoeken nodig om te bepalen of en hoe de windmolens hier geplaatst kunnen worden.

Meer informatie over project windenergie rioolwaterzuivering in Haps

Zonneweides op onze rioolwaterzuiveringen

Vragen? Wij helpen je graag!

Nicole Homeijer

Functie
Regisseur circulaire economie en klimaat
Telefoon
06-42 20 66 62
E-mail
nhomeijer@aaenmaas.nl