Routekaart


Met slimme innovaties en duurzame oplossingen zorgen we dat we fors minder energie verbruiken, dat we onze CO2 uitstoot verlagen (of zorgen voor meer opslag van CO2) en dat we zuinig zijn op onze grondstoffen door circulair te werken.

In de Routekaart ‘Naar een energieneutraal, klimaatneutraal en circulair Aa en Maas in 2050’ staan onze doelen, waar we staan en wat we de komende jaren gaan doen. Hieronder vatten we de routekaart samen.

Energieneutraal

Energieneutraal
Doel 2030: 100% energieneutraal
Hoe: Duurzame opwek (zon/wind/biogas) en energie besparen

Klimaatneutraal

Klimaatneutraal
Doel 2030: 49% klimaatneutraal ten opzichte van 1990
Doel 2050: 100% klimaatneutraal
Hoe: Verminderen van uitstoot van broeikasgas, nuttig toepassen van vrijkomende energie uit slib, verduurzamen vervoer, emissieloos werken en bouwen, duurzame opslag broeikasgas, aquathermie, verbeteren van bodemstructuur, bij bodem passende grondwaterstanden voor herstel en ter voorkoming van bodemafbraak/inklinken

Circulaire economie

Circulaire economie
Doel 2030: 50% gebruik primaire grondstoffen (tov 2016)
Doel 2050: 100% circulaire economie
Hoe: Primaire grondstoffen van fossiele oorsprong, metaal of mineraal niet meer gebruiken en zoeken naar gerecyclede of groene (biobased) alternatieven, terugwinning van materiaal en (lokaal) nuttig toepassen, bronaanpak, duurzaam bouwen en grond-, weg-, en waterbouw, stimuleren natuurinclusieve landbouw, aanplant bossen en biobased bouwmaterialen icm verantwoord bodem- en watergebruik

Routekaart periode 2022-2027

Bekijk de routekaart hier in een oogopslag (pdf, 3.1 MB)

Of bekijk de volledige routekaart hieronder.

Routekaart Naar een Energieneutraal klimaatneutraal en circulair Aa en Maas (pdf, 932 kB)

Vragen? Wij helpen je graag!

Nicole Homeijer

Functie
Regisseur circulaire economie en klimaat
Telefoon
06-42 20 66 62
E-mail
nhomeijer@aaenmaas.nl