De CO2-Prestatieladder


Duurzaamheid en het verantwoord omgaan met natuur en water vinden we belangrijk. De komende jaren zetten we belangrijke stappen om het waterschap te vergroenen. We verminderen onze eigen uitstoot met 95% voor 2024. Om als organisatie gericht aan de slag te gaan met onze CO2-footprint, hebben we gekozen voor het werken met de CO2-Prestatieladder.

Wat is de CO2-Prestatieladder?

We gebruiken de CO2-Prestatieladder om:

 • Inzicht te krijgen in onze eigen energiestromen en CO2-uitstoot.
 • Doelen te stellen en maatregelen te nemen om onze CO2-uitstoot te verminderen.
 • Medewerkers en partners bewust te maken van ons CO2-beleid.
 • Deel te nemen aan plannen en ideeën in de sector om de uitstoot van CO2 te verminderen.

Bekijk het filmpje 'CO2 prestatieladder in 1 minuut'

Voortgang CO2-footprint

Een belangrijke stap van de CO2-prestatieladder is het jaarlijks in kaart brengen van onze footprint met als doel deze te verkleinen. Ook evalueren we elk jaar of we goed op weg zijn en proberen we ons energiegebruik steeds beter in kaart te brengen door elk jaar een verdiepingsslag te maken.

Rapportage 2022 CO2-prestatieladder

CO2-Footprint

Type

Emissies
(ton CO2)

2020

Emissies
(ton CO2)

2021

Emissies
(ton CO2)

2022

Elektriciteitsverbruik (inkoop EU) 20.735,17 20.750,7 0
Warmte 422,14 504,87 563,7
Stortgas 400,86 625,32 469,6
Brandstof wagenpark 345,12 320,92 323
Gasverbruik 514,8 450,3 202,33
Zakelijk vervoer 77,79 113,11 89,16
Vliegreizen 12,32 27,1 15,7
Elektriciteitsverbruik (laden) 6,46 8,9 0
Brandstof bedrijfsmiddelen 0,03 2,5 3,28

Dit is onze voortgang en de belangrijkste veranderingen t.o.v. 2021

 • We kopen vanaf 2022 alleen nog maar groene stroom uit Nederland in. Daarmee brengen we onze netto uitstoot voor elektriciteit inkoop naar 0
 • De emissie van ons gasverbruik is meer dan gehalveerd
 • We zijn meer met de trein en minder met de auto aan het reizen

Zo verminderen wij onze CO2-uitstoot

Elk jaar doen we ons best om minder CO2 uit te stoten. In een handboek (pdf, 2.2 MB) hebben we opgeschreven wat onze ambities zijn. De concrete maatregelen en voortgang hebben we opgenomen in de jaarlijkse rapportage (pdf, 1.5 MB).

We nemen onder andere de volgende maatregelen:

 • Thermostaat in de zomer 1 graad hoger en in de winter 1 graad lager
 • Inkoop van 100% duurzame energie
 • Doorzetten inkoop CO2-gecompenseerd gas
 • Aanpassen regelingen in de zuiveringen waardoor minder energie nodig is

Bekijk ons certificaat van de CO2-prestatieladder (pdf, 2.8 MB).

Projecten en samenwerking

Wat kun jij doen?

Bekijk wat je zelf kunt doen voor een duurzame leefomgeving:

Vragen? We helpen je graag!