Bijeenkomst over schets herinrichting Graafsche Raam


22 januari 2020

Benieuwd hoe het gebied rondom de Graafsche Raam mogelijk ingericht gaat worden? Hoe het er straks uit kan zien tussen de Beerschemaasweg in Escharen en het Gemaal van Sasse in Grave? Op dinsdag 4 februari 2020 organiseert waterschap Aa en Maas een inloopbijeenkomst voor omwonenden en geïnteresseerden om de ontwerpschets te presenteren. De inloopbijeenkomst vindt plaats in de Catharinahof in Grave van 16.00 tot 20.00 en biedt de gelegenheid om vragen te stellen.

De Graafsche Raam biedt unieke ontwikkelkansen op het gebied van water, natuur, cultuurhistorie en recreatie. Daarom is het waterschap samen met gebiedspartners en inwoners aan de slag gegaan om deze kansen verder uit te denken en realiseren. De beek speelt bijvoorbeeld een belangrijke cultuurhistorische rol vanwege de Peel-Raamstelling en de vestingwerken van Grave, die meer zichtbaar gemaakt kunnen worden. Daarnaast ligt er een opgave om de beek een meer natuurlijke inrichting te geven.

Inloopbijeenkomst

Tijdens een schetssessie eind 2019 zijn verschillende kansen en knelpunten verzameld van belanghebbende partijen in het gebied, zoals de lokale IVN en heemkundekring Esters Heem. Deze ideeën zijn gebundeld en uitgewerkt in een schetsontwerp voor de herinrichting van de Graafsche Raam. Op dinsdag 4 februari 2020 organiseert waterschap Aa en Maas een inloopbijeenkomst. Deze wordt georganiseerd om omwonenden en geïnteresseerden te informeren over het schetsontwerp en eventuele vragen te beantwoorden. De bijeenkomst vindt plaats in Catharinahof, Koninginnedijk 252 in Grave. Tijdens de inloopbijeenkomst kan men tussen 16:00 en 20:00 uur zonder afspraak binnenlopen. Er zijn diverse specialisten aanwezig om vragen persoonlijk te beantwoorden. Het schetsontwerp wordt komend jaar verder uitgewerkt in concrete plannen die tot uitvoering worden gebracht.

Gebiedsplan Raam

De herinrichting van de Graafsche Raam is onderdeel van het Gebiedsplan Raam en de Verborgen Raamvallei. In het gebied rondom de Raam in de gemeenten Cuijk, Grave, Mill en St Hubert heeft het waterschap samen met gebiedspartners gezocht naar oplossingen om meerdere doelen op het gebied van water, natuur, landbouw, recreatie, bereikbaarheid en cultuurhistorie met elkaar te verenigingen. Met de vaststelling van het Gebiedsplan Raam hebben de gebiedspartners afgesproken dat ze toe willen naar een robuust watersysteem, dat in staat is om de toekomstige klimaatveranderingen op te vangen, zowel in de zomer als in de winter.

Meer informatie over de herinrichting van de Graafsche Raam is te vinden op www.aaenmaas.nl/graafscheraam.