Bijeenkomst over herinrichting Graafsche Raam


8 april 2022

Benieuwd hoe het gebied rondom de Graafsche Raam ingericht gaat worden? Hoe het er straks uit gaat zien tussen de Beerschemaasweg in Escharen en het Gemaal van Sasse in Grave? Op dinsdag 19 april 2022 organiseert waterschap Aa en Maas een inloopbijeenkomst voor omwonenden en geïnteresseerden om het definitieve ontwerp te bekijken. De inloopbijeenkomst vindt plaats in de Catharinahof in Grave van 16.00 tot 20.00 en geeft gelegenheid om vragen te stellen.

De Graafsche Raam biedt unieke ontwikkelkansen op het gebied van water, natuur, cultuurhistorie en recreatie. Daarom is het waterschap samen met gebiedspartners en inwoners aan de slag gegaan om deze kansen verder uit te denken en realiseren. De beek speelt bijvoorbeeld een belangrijke cultuurhistorische rol vanwege de Peel-Raamstelling en de vestingwerken van Grave, die meer zichtbaar gemaakt kunnen worden. Daarnaast ligt er een opgave om de beek een meer natuurlijke inrichting te geven.

Definitief ontwerp ter inzage

Tijdens meerdere bijeenkomsten zijn de afgelopen jaren kansen en knelpunten verzameld van belanghebbende partijen in het gebied, zoals de lokale IVN en heemkundekring Esters Heem. Deze ideeën zijn gebundeld en uitgewerkt in een schetsontwerp voor de herinrichting van de Graafsche Raam. Vervolgens zijn hier reacties en aanvullingen op gekomen. Sommige maatregelen waren afhankelijk van financiering, daar waar mogelijk zijn deze meegenomen. Het ontwerp is nu definitief en verwerkt in een Ontwerp-Projectplan. Dit plan bevat het pakket aan concrete maatregelen dat wordt uitgevoerd, het nut en de noodzaak van de maatregelen en de beoogde effecten op het watersysteem. Het plan ligt van 4 april tot en met 16 mei 2022 ter inzage. Tot die tijd kunnen belanghebbenden een zienswijze op de plannen kenbaar maken. Alle stukken zijn in te zien op www.aaenmaas.nl/graafscheraam. De uitvoering van de maatregelen wordt in 2023 gestart.

Inloopbijeenkomst

Op dinsdag 19 april 2022 organiseert waterschap Aa en Maas een inloopbijeenkomst. Deze wordt georganiseerd om omwonenden en geïnteresseerden te informeren over het definitieve ontwerp en eventuele vragen over het ontwerp of de uitvoering te beantwoorden. De bijeenkomst vindt plaats in Catharinahof, Koninginnedijk 252 in Grave. Tijdens de inloopbijeenkomst kan men tussen 16:00 en 20:00 uur zonder afspraak binnenlopen. Er zijn diverse specialisten aanwezig om vragen persoonlijk te beantwoorden.

Gebiedsplan Raam

De herinrichting van de Graafsche Raam is onderdeel van het Gebiedsplan Raam en de Verborgen Raamvallei. In het gebied rondom de Raam in de gemeente Land van Cuijk heeft het waterschap samen met gebiedspartners gezocht naar oplossingen om meerdere doelen op het gebied van water, natuur, landbouw, recreatie, bereikbaarheid en cultuurhistorie met elkaar te verenigingen. Met de vaststelling van het Gebiedsplan Raam in 2018 hebben de gebiedspartners afgesproken dat ze toe willen naar een robuust watersysteem, dat in staat is om de toekomstige klimaatveranderingen op te vangen, zowel in de zomer als in de winter. 
 
Meer informatie over de herinrichting van de Graafsche Raam