Herinrichting Graafsche Raam bijna klaar


Eind april van dit jaar is aannemer Vissers Ploegmakers gestart met de werkzaamheden voor de herinrichting van de Graafsche Raam tussen de Beerschemaasweg in Escharen en het Gemaal van Sasse in Grave. Wij realiseren over een traject van 3,7 km een ecologische verbindingszone (EVZ) door onder andere natuurlijke oevers, poelen en fauna passages aan te leggen. Ook wordt de recreatie langs de beek versterkt door de aanleg van een natuurspeelplaats en struinpaden. De beek speelt ook een belangrijke cultuurhistorische rol vanwege de Peel-Raamstelling en de vestingwerken van Grave, die meer zichtbaar gemaakt worden.

De aannemer heeft in de afgelopen maanden hard gewerkt om alle graafwerkzaamheden in de gunstige zomerperiode af te ronden. Voor de bouwvak zijn onder andere de drijvende eilanden geplaatst en een windwatermolen. Bijna al het grondwerk, zoals het afgraven de oevers en het graven van poelen, is gereed. Er moet alleen nog één poel gegraven worden ter hoogte van de Hertogswetering. Daarvoor moeten een aantal bomen worden verplaatst en dat kan pas in het najaar. Naar verwachting doen we dit in november.

Op de oever van de Graafsche Raam bij Gemaal van Sasse zijn er al verschillende plantsoorten ingeplant. Zoals Scherpe Zegge, Moeraszegge, Moeraswalstro en Polei. Dit zijn o.a. rietsoorten en planten die goed groeien in de natte grond langs de beek.

Tijdens de graafwerkzaamheden zijn er bij de kazemat in het noorden van het projectgebied explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in de bodem aangetroffen. Het betrof in dit geval een magazijn vol met brisantgranaten van Duitse makelaardij. De granaten werden met afweergeschut afgevuurd om zo de aanvallen van geallieerde vliegtuigen tegen te gaan. Dit wapen was voor de Duitsers het belangrijkste lichte luchtafweergeschut. De aangetroffen explosieven zijn overgedragen aan de Explosieven Opruimings- Dienst (EOD) die de granaten vervolgens gecontroleerd tot ontploffing hebben gebracht.

In november gaan we op drie plekken, ter hoogte van bruggen, fauna passages aanleggen. We leggen daar onder andere loopbuizen aan waar dassen zich veilig doorheen kunnen verplaatsen en maken ook loopplanken onder de bruggen door voor andere dieren.

In het najaar worden ook nog andere werkzaamheden uitgevoerd, zoals het inzaaien, aanplanten en verplaatsen van bomen en struiken. In november bijvoorbeeld gaat ter hoogte van het Gemaal van Sasse in Grave de aannemer in samenwerking met de lokale IVN ook aan de slag met het planten van fruitbomen en struiken. Ook wordt een wilgentunnel aangebracht.

Naar verwachting ronden we eind dit jaar alle werkzaamheden van de herinrichting van de Graafsche Raam af.