Geef jonge bomen langs de Graafsche Raam een nieuwe plek


30 januari 2023

Waterschap Aa en Maas gaat in samenwerking met de gemeente Land van Cuijk de Graafsche Raam natuurlijker inrichten. De eerste voorbereidende werkzaamheden starten in februari. Er moet namelijk ruimte gemaakt worden voor o.a. poelen en bloemrijk grasland. In samenwerking met Meer Bomen Nu worden daarom jonge boompjes geoogst. Iedereen kan meehelpen met het oogsten tijdens de eerste oogstdag op vrijdag 10 februari van 10:00 tot 16:00. Vervolgens kan je jouw oogst direct meenemen of iedereen die geïnteresseerd is kan de boompjes later gratis ophalen om ze een nieuw thuis te geven in de regio.

Herinrichting Graafsche Raam: wat gaat er gebeuren?

Langs de Graafsche Raam wordt een ecologische verbindingszone aangelegd. Dit is een natuurstrook langs de beek met natuurvriendelijke oevers, amfibieënpoelen en begroeiing op de oevers, maar ook natuurlijk ingerichte gebieden. Daarnaast wordt er in de beek leefgebied gecreëerd voor waterdieren door de aanleg van meer structuren onder water, zoals dood hout. Ook wordt de recreatieve beleving langs de Graafsche Raam versterkt, door bijvoorbeeld struinpaden aan te leggen. De Raam speelt ook een belangrijke cultuurhistorische rol vanwege de Peel-Raamstelling en de vestingwerken van Grave. Deze worden meer zichtbaar gemaakt.

Voorbereidende werkzaamheden

Voordat de graafwerkzaamheden starten wordt eerst het gebied vrijgemaakt. Dit betekent dat bomen soms plaats moeten maken voor bijvoorbeeld een poel of zodat er ruimte ontstaat om de oever af te graven. Ernest de Groot, lid dagelijks bestuur van waterschap Aa en Maas, legt uit: “Daar waar het lukt graven we om de bomen heen. Als dat niet lukt, dan willen we in het kader van duurzaamheid en circulariteit de bomen graag herplanten in de omgeving. Daarom organiseren we samen met de gemeente Land van Cuijk en ‘Meer Bomen Nu’ speciale oogstdagen. We willen in totaal tussen de 5.000 en 10.000 jonge bomen oogsten. Dit zijn bomen tussen de 1 en 2 meter hoog. Iedereen is welkom om ons hierbij te helpen en de bomen een nieuw thuis geven.” Naast het aanleggen van de poelen en natuurrijke gebieden worden op geschikte locaties ook weer nieuwe bomen geplant. Zoals sleedoorns en fruitbomen.

Ook wethouder Antoinette Maas is blij met het herplanten van de bomen. “Door het herplanten van bomen slaan we meerdere vliegen in 1 klap. Er gaat immers geen natuur weg. Naast de duurzaamheid en circulariteit helpen we ook de biodiversiteit én dragen we een steentje bij aan klimaatadaptatie: het voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering. Dit project is een mooi voorbeeld van hoe wij als gemeente met natuur om willen gaan.”

Voor meer informatie over de herinrichting van de Graafsche Raam, ga naar www.aaenmaas.nl/graafscheraam.

“Daar waar het lukt graven we om de bomen heen. Als dat niet lukt, dan willen we in het kader van duurzaamheid en circulariteit de bomen graag herplanten in de omgeving. Daarom organiseren we samen met de gemeente Land van Cuijk en ‘Meer Bomen Nu’ speciale oogstdagen."

Help je mee?

Iedereen is welkom om te komen helpen tijdens de oogstdagen. Op vrijdag 10 februari om 10:00 start de eerste oogstdag bij Gemaal van Sasse (Mars en Wijthdijk 1 in Grave). De bomen die geoogst worden, worden ingekuild in een speciale Bomenhub nabij het gemaal.  Aan het einde van de oogstdag (rond 15:00/16:00 uur) is het mogelijk om jouw geoogste bomen meteen mee te nemen. Bewoners en agrariërs uit de omgeving kunnen bomen af komen halen en op eigen grond herplanten. Hiervoor moet je je vooraf aanmelden via https://bomenplanner.meerbomen.nu. Daarnaast kunnen agrariërs zelf grotere bomen komen oogsten en meteen meenemen. Op 18 en 24 februari worden twee aanvullende oogstdagen georganiseerd. Kom je niet meehelpen, maar wil je toch een boom? Dat kan, als er nog voldoende bomen beschikbaar zijn na de oogstdagen. Er wordt dan een speciale uitdeeldag georganiseerd op zaterdag 25 februari tussen 14:00 en 16:00 uur bij Gemaal van Sasse. De oogst van de drie oogstdagen staat dan klaar voor afhalen. Maar: op=op. Hou de website in de gaten voor meer informatie over de beschikbare bomen.

Praktisch

Meld je vooraf aan als afhaler en/of oogst vrijwilliger via de website van Meer Bomen Nu in de bomenplanner:

Zorg dat je voorafgaand aan de oogstdag goed de weersvoorspellingen in de gaten houdt en je kleed naar het weer. Trek goede schoenen of laarzen aan en neem je eigen spade en eventueel kruiwagen mee. Voor lunch en koffie/thee wordt gezorgd. Kom indien mogelijk op de fiets of carpool samen, want er is beperkte parkeergelegenheid. Kinderen zijn uiteraard ook welkom om mee te komen helpen, maar wel onder begeleiding.

Meer Bomen Nu: handen uit de mouwen

Meer Bomen Nu is een campagne van Urgenda en zorgt dat bomen van ongewenste locaties naar gewenste locaties worden verplant. Ze verzamelen bijvoorbeeld overdadige zaailingen, oftewel jonge bomen, uit natuurgebieden die op een kansarme plek staan. Wanneer ze te weinig licht krijgen of te dicht bij een pad staan en anders worden gemaaid. Door deze met vrijwilligers uit te steken, of te stekken of 'oogsten', kan Nederland versnelt vergroenen. Afgelopen jaar (ver)plantte Meer Bomen Nu de miljoenste boom voor klimaat en biodiversiteit.

Logo's