Start uitvoering herinrichting Graafsche Raam


12 april 2023

Waterschap Aa en Maas gaat de beek de Graafsche Raam, tussen de Beerschemaasweg en het Gemaal Van Sasse, anders inrichten. Er komen stroken natuur langs de beek, poelen en fauna passages. Ook wordt de recreatie langs de beek versterkt door de aanleg van een natuurspeelplaats en struinpaden. In de week van 24 april 2023 start de uitvoering van de werkzaamheden. Naar verwachting worden alle werkzaamheden eind 2023 afgerond. Op woensdag 19 april 2023 tussen 17:00 en 19:00 is in de Esterade in Grave een inloopbijeenkomst om vragen te beantwoorden over de nieuwe inrichting en de planning van de aannemer.

Herinrichting Graafsche Raam

De Graafsche Raam biedt unieke ontwikkelkansen op het gebied van water, natuur, cultuurhistorie en recreatie. Daarom is het waterschap samen met gebiedspartners en inwoners aan de slag gegaan om deze kansen verder uit te denken en realiseren. Er wordt onder andere een ecologische verbindingszone aangelegd. Dit is een natuurstrook langs de beek met natuurvriendelijke oevers en amfibieënpoelen. De beek speelt ook een belangrijke cultuurhistorische rol vanwege de Peel-Raamstelling en de vestingwerken van Grave, die meer zichtbaar gemaakt worden. De herinrichting van de Graafsche Raam is onderdeel van het Gebiedsplan Raam en de Verborgen Raamvallei.

Werkzaamheden

In opdracht van waterschap Aa en Maas gaat aannemer Vissers Ploegmakers BV de werkzaamheden de komende maanden uitvoeren. Dit bestaat voornamelijk uit graafwerkzaamheden. Bijvoorbeeld voor het aanleggen van de natuurvriendelijke oevers en poelen. In de overzichtstekening (pdf, 2.1 MB) staat aangegeven op welke locaties de werkzaamheden worden uitgevoerd. De vrijgekomen grond wordt voor een deel binnen het project hergebruikt. Het grootste deel (ongeveer 25.000 m3 grond) wordt van het project afgevoerd.

Naast de graafwerkzaamheden worden diverse maatregelen uitgevoerd zoals het plaatsen van houtpakketten in de beek. Zo ontstaat er meer stroming van het water en dit is goed voor het onderwaterleven. Ook worden er fauna passages aangelegd onder de bruggen, zodat bijvoorbeeld dassen zich veilig kunnen verplaatsen. Om de recreatie langs de beek te versterken wordt er een natuurspeelplaats aangelegd nabij Gemaal Van Sasse en op verschillende locaties komen er struinpaden en kano opstapplaatsen. In het najaar worden op de diverse locaties bomen en struiken geplant zoals de sleedoorn.

Planning

Voorafgaand aan de start van de werkzaamheden op 24 april 2023 zullen de komende weken voorbereidende activiteiten plaatsvinden, zoals het inrichten van het bouwterrein of verwijderen van begroeiing. De uitvoering van de werkzaamheden is opgedeeld in 4 fasen. Deze fasering is te zien op de overzichtstekening (pdf, 2.1 MB). De start is in fase A. Aanwonenden worden tijdig geïnformeerd over de werkzaamheden in de fase waarin zij wonen. In het najaar worden de afrondende werkzaamheden uitgevoerd, zoals kleine graafwerkzaamheden en het inzaaien, aanplanten en verplaatsen van bomen en struiken. Het volledige project wordt naar verwachting in december 2023 opgeleverd.

Wat gaat de omgeving merken van de werkzaamheden?

De hinder van de werkzaamheden wordt zo veel als mogelijk beperkt. Toch kan de omgeving iets gaan merken, zoals:

  • De komende maanden rijden er graafmachines, vrachtwagens en tractoren in het gebied.
  • Er zullen tijdelijke in- en uitritten voor bouwverkeer aangebracht worden. Op de overzichtstekening (pdf, 2.1 MB) zijn de locaties van de tijdelijke in- en uitritten, inclusief de transportroutes van de vrachtwagens, weergegeven.
  • Delen van het projectgebied worden afgezet met bouwhekken.
  • In de Van Steenhuijslaan en de Stadhouderslaan in Grave zullen vrachtwagens door de straten rijden. Omdat er weinig ruimte is, wordt verzocht om de auto gedurende de werkzaamheden in die straten (enkele dagen) elders te parkeren. De direct aanwonenden zullen nog nader geïnformeerd worden over de datum waarop de werkzaamheden daar worden uitgevoerd.

Inloopbijeenkomst

Op woensdag 19 april 2023 organiseert waterschap Aa en Maas een inloopbijeenkomst om omwonenden en geïnteresseerden te informeren over de start van de uitvoering, de planning, rijroutes, eventuele wegafzettingen en om vragen te beantwoorden. De bijeenkomst vindt plaats in de Esterade, Estersveldlaan 41 in Grave. Tijdens de inloopbijeenkomst kan u tussen 17:00 en 19:00 uur zonder afspraak binnenlopen. Leden van het projectteam en de aannemer zijn aanwezig om uw vragen persoonlijk te beantwoorden.

Meer informatie en vragen

Meer informatie over de herinrichting van de Graafsche Raam en het projectplan is te vinden op www.aaenmaas.nl/graafscheraam. Via deze pagina kunt u zich ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief van de Verborgen Raamvallei.

Heeft u vragen of opmerkingen over de uitvoering van de werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager Mark Dinnissen van aannemer Vissers Ploegmakers (mdinnissen@vissersploegmakers.nl, 06 – 22 40 26 60). Voor vragen over het ontwerp of het project in zijn algemeenheid, dan kunt u contact opnemen met de projectleider Joost Jansen (joostjansen@aaenmaas.nl).

Elke week ons laatste nieuws in je mailbox?

Abonneer je nu gratis op onze nieuwsservice