Vaststelling Definitief Ontwerp


De inzageperiode voor het ontwerp-projectplan ‘herinrichting Graafsche Raam’ liep af op 16 mei 2022. Het waterschap heeft een aantal zienswijzen ontvangen. Enkele hebben geleid tot verandering in het ontwerp.

Hieronder de grootste wijzigingen:

  • Op de stapsteen naast het Waaiwielpad is een deel van het struinpad uit het ontwerp gehaald (de noord- en westzijde).
  • In het Stoofpark is de kano opstapplaats +/- 150 meter verder benedenstrooms in het ontwerp opgenomen.
  • Op de stapsteen bij het gemaal van Sasse zijn een aantal struiken op een andere locatie op de stapsteen in het ontwerp opgenomen.


Op 5 juli 2022 heeft het Dagelijks Bestuur het projectplan Waterwet voor de herinrichting van de Graafsche Raam vastgesteld.

De verwachting is dat eind dit jaar de aannemer bekend is. Het uitvoeren van de werkzaamheden vindt dan in 2023 plaats.

Bekijk het definitief ontwerp en het Projectplan Waterwet op de projectpagina van de Graafsche Raam of via www.officielebekendmakingen.nl.