Start baggerwerk Graafsche Raam bij Escharen


Waterschap Aa en Maas is in week 50 gestart met baggerwerkzaamheden in de Graafsche Raam. Nabij de dorpskern van Escharen zal over een trajectlengte van 600 meter ca. 7500 m3 bagger verwijderd gaan worden (aan weerszijden van de brug - Beerschemaasweg).

Baggeren is een belangrijke vorm van sloot onderhoud. Zonder baggeren slibben sloten en beken dicht. Daardoor kan er onvoldoende water aan- of afgevoerd worden, wat bij hevige regenval tot wateroverlast kan leiden. Ook kan de waterkwaliteit verslechteren omdat er minder zuurstof aanwezig is.

Uit oogpunt van kostenreductie zal er zoveel mogelijk “werk met werk” gemaakt worden. Een hoeveelheid van 3500 m3 wordt in de directe nabijheid verwerkt op percelen van het waterschap zoals voor ophoging van een werkpad. Hierdoor zal het verkeer in de Karweg (bij tennisbanen) kortstondig overlast ondervinden. Ca. 4000 m3 is vervuild en zal afgevoerd worden naar een verwerker in Rotterdam. De aannemer is Beens Dredging uit Genemuiden. De begeleidende foto’s geven een impressie van het in te zetten materieel. De directievoering is in handen van Thijs Ploegmakers, gebiedsbeheerder in District Raam. Naar verwachting zal eind januari 2021 het werk gereed zijn.

baggerwerk 2 in nieuwsbrief opnemen