Optimalisatie peilbeheer Goorloop - Snelleloop


In de toekomst krijgen we vaker te maken met periodes van langdurige droogte of hevige regenval. Om deze klimaatextremen beter aan te kunnen en het watersysteem veerkrachtiger te maken, nemen we maatregelen in het projectgebied Goorloop - Snelleloop. We kunnen dan, in combinatie met een dynamischer beheer, beter invulling geven aan de waterbehoefte van landbouw én natuur.

Locatie

Het projectgebied omvat het stroomgebied van de Snelleloop, Peelseloop en het noordelijke deel van de Goorloop. Het projectgebied ligt in drie gemeenten: Gemert-Bakel, Helmond en Laarbeek.

Wat gaan we doen?

 • We optimaliseren de waterhuishouding en het peilbeheer;
 • We plaatsen en automatiseren stuwen of duikers;
 • We baggeren watergangen;
 • We sluiten de waterbehoeften van natuur en landbouw beter aan op het wateraanbod;
 • We zorgen ervoor dat wateroverlast wordt voorkomen;
 • We maken voor tien jaar afspraken over het peilbeheer in de leggerwaterlopen;
 • We verbeteren de waterkwaliteit (ook ecologisch).

Planning

We voeren de werkzaamheden uit binnen verschillende deelprojecten zoals de Molenbroekseloop en Peelseloop, Snelleloop en Heijeneindscheloop, Ripseweg en de Koperenloop. We voeren de plannen waarover al definitieve besluitvorming heeft plaatsgevonden uit tot en met 2022. Eind 2021 start de uitvoering van verschillende maatregelen rondom de:

 • Koperenloop;
 • Handelsesteeg;
 • Molenbroekseloop tussen de wegen Deel en de Groenesteeg;
 • Nachtegaallaan;
 • Liesloop.

Voor een aantal maatregelen moeten we nog plannen maken, meer onderzoek doen of nog grond verwerven. Het is daarom nog niet duidelijk wanneer we deze werkzaamheden uitvoeren.

Wat hebben we gedaan?

In 2016 spraken we met de omgeving om gegevens op te halen en wensen te inventariseren. Begin 2017 zijn we gestart met de planvorming. In 2018 lag de concept-visie ter inzage. We hebben de reacties meegewogen bij de definitieve besluitvorming. Deze hebben deels geleid tot wijziging van de visie, die in juli 2018 door het Algemeen Bestuur is vastgesteld.

Samenwerkingspartners

 • Gemeente Gemert-Bakel
 • Gemeente Helmond
 • Gemeente Laarbeek
 • ZLTO
 • Staatsbosbeheer
 • Natuurmonumenten
 • Brabants Landschap

Uitleg optimalisatie peilbeheer en streefpeilen

Onderdeel van de optimalisatie is dat we het peilbeheer voor landbouw, natuur en stedelijke behoeften op elkaar afstemmen. Dit doen wij door onder andere streefpeilen af te spreken met een beheermarge. Wat zijn streefpeilen? Hoe werkt dit in de praktijk? Wat doet het waterschap tijdens droogte, wat als het te nat is? In onderstaande animatie leggen we het uit.

Projecten in de buurt

De volgende projecten bevinden zich in de buurt van de Goorloop:

Blauwe Poort Laarbeek

Visualisatie van de waterberging en waterhouderij bij Laarbeek

Gemeente Laarbeek is de waterpoort van de Peel. We richten een traject van 8,5 kilometer opnieuw in.

Beekontwikkeling Peelseloop

De beek de Peelseloop met graafmachine

In dit project gingen we met verschillende onderwerpen gelijktijdig aan de slag: water, verkeer, leefomgeving, natuur en recreatie.

Integraal Gebiedsprogramma Bakel-Milheeze

Beek door moeraslandschap bij Bakel

In 2005 zijn we gestart met het Integraal Gebiedsprogramma Bakel-Milheeze. We voerden een deel van het project al uit en gaan nu aan de slag met de Esperloop.