Watermaatregelen nabij De Rips en Elsendorp


We gaan een deel van het watersysteem rondom De Rips en Elsendorp herinrichten. Dit doen we om het watersysteem klimaatrobuust te maken. Door de klimaatverandering krijgen we in de toekomst vaker te maken met piekbuien en droogte. Dit heeft nadelige gevolgen voor landbouw en natuur. Door het aanpassen van het watersysteem kan er meer water stromen van het Peelkanaal, via het Koordekanaal, naar de droge gebieden. Ook nemen we maatregelen om wateroverlast in het gebied tegen te gaan.

Locatie

Het projectgebied ligt in de gemeente Gemert-Bakel en omvat het stroomgebied van het Koordekanaal, Elsendorpseloop, Domptseloop en Landmeerseloop.

Wat gaan we doen?

  • We sluiten het wateraanbod beter aan op de waterbehoeften van landbouw en natuur;
  • We voeren extra water aan vanuit het Peelkanaal om droogte in het gebied tot aan Boekel-Venhorst te bestrijden.
  • We baggeren onder meer sloten zodat het water beter doorstroomt en wateroverlast wordt voorkomen.
  • We streven naar een betere waterafvoer tijdens piekbuien door bijvoorbeeld duikers te vergroten;

Planning

Vanwege het verkennen van de mogelijkheden nabij De Rips is de planning nog onduidelijk. We werken samen met de belanghebbenden langs de sloten toe naar een concreet plan. Voor het traject rondom Elsendorp wordt op 12 juli een inloopbijeenkomst georganiseerd. Direct belanghebbenden zoals aanliggend eigenaren worden hiervoor uitgenodigd. Vanwege het verkennen van de mogelijkheden is de planning voor het gedeelte rondom De Rips nog onduidelijk. Wanneer hier meer duidelijk over is wordt het plan uitgewerkt tot een definitief ontwerp en werken we toe naar een door het Dagelijks Bestuur vastgesteld plan.

Wat hebben we gedaan?

Dit deelproject is opgestart vanuit het project optimalisatie peilbeheer Goorloop – Snelleloop. Vanuit dat project zijn ideeën en wensen uit de omgeving verzameld. Daarna is er een visie vastgesteld door het algemeen bestuur. Er is onderzocht op welke wijze de wateraanvoer gerealiseerd kan worden. Op het traject nabij De Rips zijn we nog bezig met het verkennen van de mogelijkheden. Voor het traject nabij Elsendorp is een voorlopig ontwerp gemaakt.

Samenwerkingspartners

  • Gemeente Gemert-Bakel
  • ZLTO

Projecten in de buurt

De volgende projecten bevinden zich in de buurt van Watermaatregelen nabij De Rips en Elsendorp

Optimalisatie peilbeheer Goorloop - Snelleloop

GGHOR Snelleloop

Om gevolgen van klimaatverandering aan te kunnen, passen we ons watersysteem aan. Ook binnen project Goorloop-Snelleloop: in Gemert-Bakel, Helmond en Laarbeek.

Groot onderhoud Peelkanalen

GOP

Waterschap Aa en Maas gaat in de periode 2021- 2023 het Kanaal van Deurne en de Helenavaart op orde brengen. Dit is nodig om de wateraanvoer voor de Peelregio in de toekomst structureel te vergroten.