Watermaatregelen nabij De Rips en Elsendorp


We gaan een deel van het watersysteem rondom De Rips en Elsendorp opnieuw inrichten. Dit doen we zodat het gebied beter kan omgaan met de gevolgen van klimaatverandering. Delen van sloten worden opnieuw ingericht. Daardoor stroomt er meer water vanuit het Peelkanaal, via het Koordekanaal, richting droge gebieden. We nemen daarbij maatregelen om wateroverlast in het gebied tegen te gaan.

Locatie

Het projectgebied ligt in de gemeente Gemert-Bakel en omvat het stroomgebied van het Koordekanaal, Elsendorpseloop, Domptseloop en Landmeerseloop.

Wat gaan we doen?

  • We sluiten het wateraanbod beter aan op de waterbehoeften van landbouw en natuur;
  • We voeren extra water aan vanuit het Peelkanaal om droogte in het gebied tot aan Boekel-Venhorst te bestrijden.
  • We gaan onder meer sloten baggeren om wateroverlast te voorkomen. Daardoor stroomt het water weer beter door.
  • We streven naar een betere waterafvoer tijdens piekbuien door bijvoorbeeld duikers te vergroten;

Planning

Samen met de belanghebbenden langs de sloten werken we dit jaar toe naar een concreet plan. Eind 2021 wordt het plan uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Daarna werken we toe naar een door het dagelijks bestuur vastgesteld Projectplan Waterwet in 2022.

Wat hebben we gedaan?

Dit deelproject is opgestart vanuit het project optimalisatie peilbeheer Goorloop – Snelleloop. Vanuit dat project zijn ideeën en wensen uit de omgeving verzameld waarna de visie is vastgesteld door het algemeen bestuur. Vervolgens is een studie uitgevoerd om de knelpunten beter in beeld te brengen.

Samenwerkingspartners

  • Gemeente Gemert-Bakel
  • ZLTO

Projecten in de buurt

De volgende projecten bevinden zich in de buurt van Watermaatregelen nabij De Rips en Elsendorp

Optimalisatie peilbeheer Goorloop - Snelleloop

GGHOR Snelleloop

Om gevolgen van klimaatverandering aan te kunnen, passen we ons watersysteem aan. Ook binnen project Goorloop-Snelleloop: in Gemert-Bakel, Helmond en Laarbeek.

Groot onderhoud Peelkanalen

GOP

Waterschap Aa en Maas gaat in de periode 2021- 2023 het Kanaal van Deurne en de Helenavaart op orde brengen. Dit is nodig om de wateraanvoer voor de Peelregio in de toekomst structureel te vergroten.