Werkzaamheden optimalisatie peilbeheer Goorloop en Snelleloop van start


23 februari 2021

Waterschap Aa en Maas gaat van start met werkzaamheden om het peilbeheer van de Goorloop en Snelleloop te optimaliseren.  Het projectgebied omvat het stroomgebied van de Snelleloop, Peelseloop en het noordelijke deel van de Goorloop en ligt in drie gemeenten: Gemert-Bakel, Helmond en Laarbeek. De plannen zijn mede in overleg met belanghebbenden in de streek en de betrokken grondeigenaren tot stand gekomen. De eerste werkzaamheden zijn gestart in de week van 22 februari 2021 en worden naar verwachting eind maart 2021 afgerond.

Gunstig voor landbouw en natuur

In de toekomst krijgen we vaker te maken met periodes van langdurige droogte of hevige regenval. Om deze klimaatextremen beter aan te kunnen en het watersysteem toekomstbestendig te maken, worden de maatregelen in het projectgebied Goorloop – Snelleloop uitgevoerd. Zo wordt er beter invulling geven aan de waterbehoefte van landbouw én natuur.

Van visie tot Projectplan Waterwet

In juli 2018 heeft het Algemeen Bestuur van waterschap Aa en Maas de  visie voor de optimalisatie vastgesteld. In deze visie is een pakket van maatregelen opgesteld. Een deel van deze maatregelen is vervolgens uitgewerkt tot een Projectplan Waterwet. Deze projectplannen hebben de inspraakprocedure doorlopen en zijn in juli 2020 door het dagelijks bestuur vastgesteld. Deze projectplannen en verdere informatie zijn te vinden op www.aaenmaas.nl/goorloopsnelleloop.

Maatregelen

Om het peilbeheer te optimaliseren worden meerdere stuwen geplaatst in de beek of bestaande stuwen geautomatiseerd. Door het plaatsen van stuwen in een beek kan beter worden ingespeeld op veranderende waterpeilen als gevolg van (hevige) neerslag of de aanvoer van water. Ook worden er duikers vervangen zodat het water beter kan doorstromen.

Nieuwe stuw WEB

Planning

Aannemer Gebr. van der Aa uit Den Dungen start maandag 22 februari 2021 met de eerste werkzaamheden. Naar verwachting zijn de werkzaamheden eind maart 2021 afgerond. Meer informatie over dit project vindt u op www.aaenmaas.nl/goorloopsnelleloop. Voor vragen kunt u terecht bij Joost Jansen (projectleider) via joostjansen@aaenmaas.nl of telefonisch via 073-6158261.