Integraal Gebiedsprogramma Bakel-Milheeze


In 2005 zijn we gestart met het Integraal Gebiedsprogramma Bakel-Milheeze. We voerden in verschillende stappen een groot deel van het project uit. Het gebied onderging een enorme gedaanteverandering. Het is nu een gezond, fraai en waterrijk landschap waar planten, dieren, (agrarisch) ondernemers, bewoners en bezoekers van profiteren. Met een klein deel van het project, de Esperloop (traject Geneneind), gaan we nog aan de slag.

Foto's Esperloop

Locatie

Integraal Gebiedsprogramma Bakel-Milheeze betreft een gebied van 1.500 hectare bij Bakel en Milheeze.  Er vallen twintig deelprojecten onder het gebiedsprogramma. Het laatste deel van het totale project is de Esperloop, tussen het Geneneind en de Neerstraat.

Wat gaan we doen?

 • We richten de Esperloop (tussen het Geneneind en de Neerstraat) opnieuw in;
 • We herstellen natuurlijke processen van de Esperloop;
 • We beplanten de oevers, voor een betere waterkwaliteit;
 • We plaatsen houtelementen in de beek voor meer variatie in stroming;
 • We leggen ecologische verbindingszones aan voor gewenste plant- en diersoorten;
 • We verwijderen stuwen in de Esperloop, zodat vissen zich makkelijker kunnen verplaatsen.

Wat hebben we gedaan?

In 2005 zijn we gestart met de werkzaamheden in het projectgebied. De agrarische functie van het gebied is inmiddels geïntegreerd met recreatieve en educatieve voorzieningen, natuur, landschap en water. Zo hebben we beken opnieuw ingericht met natuurvriendelijke oevers, vistrappen en bruggetjes. Ook hebben we een brongebied van een natuurbeek hersteld en versterkt; verschillende zeldzame planten en dieren voelen zich daarbij thuis. Er is ook een grootschalige zandwinning uitgevoerd waardoor vier grote waterplassen (Bakelse Plassen) zijn ontstaan. Ook is er een waterrijke golfbaan van 27 holes aangelegd.

Planning

We maakten een ontwerp voor het traject van de Esperloop tussen het Geneneind en de Neerstraat. Er was mogelijkheid voor inspraak. Het bestuur van het waterschap gaf zijn akkoord voor de plannen. We verwachten in het najaar van 2019 te starten met de werkzaamheden aan de Esperloop.

Samenwerkingspartners

 • Gemeente Gemert-Bakel
 • De Peelhorst Zand en Grint
 • ZLTO
 • Landgoed Nederheide
 • Golfbaan de Stippelberg
 • Provincie Noord-Brabant
 • Stichting Peelnetwerk
 • HAS Hogeschool Den Bosch
 • Design Academy Eindhoven
 • Universiteit Twente
 • Stichting Brabantse Milieufederatie
 • Heemkundekring De Kommanderij Gemert
 • Stichting VVV Heerlijck Vrij Gemert-Bakel

Projecten in de buurt

Optimalisatie peilbeheer Goorloop - Snelle Loop

DSC_0076

Om gevolgen van klimaatverandering aan te kunnen, passen we ons watersysteem aan. Ook binnen project Goorloop-Snelle Loop: in Gemert-Bakel, Helmond en Laarbeek.