Integraal Gebiedsprogramma Bakel-Milheeze


In 2005 zijn we gestart met het Integraal Gebiedsprogramma Bakel-Milheeze. We voerden in verschillende stappen een groot deel van het project uit. Het gebied onderging een enorme gedaanteverandering. Het is nu een gezond, fraai en waterrijk landschap waar planten, dieren, (agrarisch) ondernemers, bewoners en bezoekers van profiteren. De uitvoering van de werkzaamheden bij de Esperloop (traject Geneneind) zijn eind 2021 afgerond.

Wat gaan we doen?

 • We hebben de Esperloop (tussen het Geneneind en de Neerstraat) opnieuw ingericht;
 • We herstelden de natuurlijke processen van de Esperloop;
 • We hebben de oevers beplant, voor een betere waterkwaliteit;
 • We plaatsten houtelementen in de beek voor meer variatie in stroming;
 • We legden ecologische verbindingszones aan voor gewenste plant- en diersoorten;
 • We verwijderden stuwen in de Esperloop, zodat vissen zich makkelijker kunnen verplaatsen.

Locatie

Integraal Gebiedsprogramma Bakel-Milheeze betreft een gebied van 1.500 hectare bij Bakel en Milheeze.  Er vallen twintig deelprojecten onder het gebiedsprogramma. Het laatste deel van het totale project is de Esperloop, tussen het Geneneind en de Neerstraat.

Planning

We maakten een ontwerp voor het traject van de Esperloop tussen het Geneneind en de Neerstraat. Er was mogelijkheid voor inspraak. Het bestuur van het waterschap gaf akkoord voor de plannen.  De start van de werkzaamheden aan de Esperloop waren begin 2021. Eind 2021 zijn de werkzaamheden afgerond.

Wat hebben we gedaan?

In 2005 zijn we gestart met de werkzaamheden in het projectgebied. De agrarische functie van het gebied is inmiddels geïntegreerd met recreatieve en educatieve voorzieningen, natuur, landschap en water. Zo hebben we beken opnieuw ingericht met natuurvriendelijke oevers, vistrappen en bruggetjes. Ook hebben we een brongebied van een natuurbeek hersteld en versterkt; verschillende zeldzame planten en dieren voelen zich daarbij thuis. Er is ook een grootschalige zandwinning uitgevoerd waardoor vier grote waterplassen (Bakelse Plassen) zijn ontstaan. Ook is er een waterrijke golfbaan van 27 holes aangelegd.

Foto's Esperloop

Samenwerkingspartners

 • Gemeente Gemert-Bakel
 • De Peelhorst Zand en Grint
 • ZLTO
 • Landgoed Nederheide
 • Golfbaan de Stippelberg
 • Provincie Noord-Brabant
 • Stichting Peelnetwerk
 • HAS Hogeschool Den Bosch
 • Design Academy Eindhoven
 • Universiteit Twente
 • Stichting Brabantse Milieufederatie
 • Heemkundekring Bakel en Milheeze
 • Heemkundekring De Kommanderij Gemert
 • Stichting VVV Heerlijck Vrij Gemert-Bakel

Projecten in de buurt

De volgende projecten bevinden zich in de buurt van Bakel-Milheeze:

Optimalisatie peilbeheer Goorloop - Snelleloop

De beek de Goorloop

Om gevolgen van klimaatverandering aan te kunnen, passen we ons watersysteem aan. Ook binnen project Goorloop-Snelleloop: in Gemert-Bakel, Helmond en Laarbeek.

Snelleloop, benedenloop

Landgoed Tereyken met de beek de Snelleloop

Bij de benedenloop van de Snelleloop gaan we aan de slag met verschillende opgaven: beekontwikkeling, vispasseerbaarheid en aanleg van een ecologisch verbindingszone (EVZ).