Snelleloop, benedenloop


Met het project de Snelleloop, benedenloop ging waterschap Aa en Maas aan de slag met verschillende opgaven: beekontwikkeling, vispasseerbaarheid en het creëren van een ecologisch verbindingszone (EVZ). Het uitvoeren van de opgaven heeft bijgedragen aan een veerkrachtiger watersysteem die de klimaatextremen beter aan kan.

Bekijk het eindresultaat

Omroep Centraal, de lokale omroep van Gemert-Bakel, heeft een uitgebreide reportage gemaakt over herinrichting. De omroep heeft de werkzaamheden vanaf de start tot het einde gevolgd. De film is nu te zien via de website van de omroep.

Locatie

Het projectgebied betreft een traject van circa 3,5 km, globaal gelegen tussen de Kivitsbraak en de Gemertseweg. Kenmerkend langs de Snelleloop, benedenloop zijn buurtschap Tereyken en natuurgebied de Grotelsche Heide.

Planning

De uitvoering van de werkzaamheden zijn medio 2020 gestart en begin 2021 afgerond.

Wat hebben we gedaan?

 • We hebben een gedeelte van de Snelleloop opnieuw ingericht ten behoeve van beekontwikkeling.
 • We hebben ecologische verbindingszones aangelegd; dit is een strook natuur langs de beek die de natuurgebieden weer verbindt. Planten en dieren hebben zo meer leefruimte en verplaatsen zich veilig.
 • We hebben twee vismigratieknelpunten in de Snelleloop verbeterd, zodat vissen zich makkelijker kunnen verplaatsen.
 • We hebben met de inrichting rekening gehouden met waterconservering.
 • We hebben de waterkwaliteit (ook ecologisch) verbeterd;
 • Bij alle maatregelen hebben wij rekening gehouden met de waardevolle cultuurhistorische achtergrond van de Snelleloop.

Samenwerkingspartners

 • Gemeente Gemert-Bakel
 • Gemeente Laarbeek
 • Staatsbosbeheer
 • ZLTO
 • IVN
 • Lokale Heemkunde

Projecten in de buurt

De volgende projecten bevinden zich in de buurt van de Snelleloop:

Integraal Gebiedsprogramma Bakel-Milheeze

Moerasbeek in Bakel

In 2005 zijn we gestart met het Integraal Gebiedsprogramma Bakel-Milheeze. We voerden een deel van het project al uit en gaan nu aan de slag met de Esperloop.

Beekontwikkeling Peelseloop

De beek de Peelseloop van boven met nevengeul

In het project Beekontwikkeling Peelseloop gingen we met verschillende onderwerpen gelijktijdig aan de slag: water, verkeer, leefomgeving, natuur en recreatie.

Optimalisatie peilbeheer Goorloop/Snelleloop

De beek de Goorloop

Om gevolgen van klimaatverandering aan te kunnen, passen we ons watersysteem aan. Ook binnen project Goorloop-Snelleloop: in Gemert-Bakel, Helmond en Laarbeek.