Werkzaamheden herinrichting Esperloop van start


2 maart 2021

Waterschap Aa en Maas gaat de Esperloop herinrichten. In het projectgebied, globaal gelegen tussen het Geneneind en de Neerstraat te Bakel, is samen met belanghebbenden uit de streek tot een inrichtingsplan gekomen. Begin maart 2021 starten de werkzaamheden.

Maatregelen

In het projectgebied wordt een ecologische verbindingszone gerealiseerd. Dit is een strook natuur langs de beek die de natuurgebieden weer verbindt. Om de ecologische verbindingszone te realiseren wordt de Esperloop voor een gedeelte verlegd. Hierbij wordt aan één zijde het terrein ingericht als bloemrijk grasland met beplanting, waardoor er een natuurzone ontstaat voor planten en dieren om zich veilig te verplaatsen. Er worden bomen geplant om de landschappelijke en ecologische waarden van de Esperloop te verhogen door het beschaduwen van de beek.

Peelrandbreuk

Een bijzonder element in het gebied is de Peelrandbreuk. Hier is speciale aandacht voor geweest in het ontwerp. De ligging van deze breuklijn wordt in het landschap weer zichtbaar gemaakt door onder andere het planten van bomen over deze breuklijn. Ook wordt er een kleine wal aangelegd met de grond die vrij komt bij het graven van een poel.

Samenwerking

De herinrichting van de Esperloop is één van de deelprojecten van het Integraal Gebiedsprogramma (IGP) Bakel-Milheeze waarin onder andere de ZLTO, gemeente Gemert-Bakel en waterschap Aa en Maas sinds 2005 werken aan een gebiedsontwikkeling. Het gebied heeft inmiddels al een enorme gedaanteverandering ondergaan. Het is nu een gezond, fraai en waterrijk landschap waar planten, dieren, (agrarisch) ondernemers, bewoners en bezoekers van profiteren. De herinrichting van de Esperloop is één van de laatste projecten uit deze gebiedsontwikkeling. Ook de IVN, lokale heemkundekring en de inwoners uit de streek hebben bijgedragen aan de totstandkoming van het plan voor de Esperloop.

Planning

Aannemer Van Berkel Landschap en Infra b.v. start begin maart 2021 met de eerste werkzaamheden. Naar verwachting zijn alle werkzaamheden voor het herinrichten van de Esperloop voor het einde van 2021 klaar.

Meer informatie over dit project vindt u op www.aaenmaas.nl/esperloop.