Nieuwe werkzaamheden in Gemert-Bakel en Laarbeek


In opdracht van waterschap Aa en Maas start aannemer Van der Plas medio december met werkzaamheden aan een aantal waterlopen in Gemert-Bakel en Laarbeek. De aannemer gaat onder meer een aantal duikers vervangen en baggeren. De werkzaamheden zijn nodig om het waterpeil van de waterlopen in de toekomst beter te kunnen beheren. Naar verwachting zijn de werkzaamheden in april 2022 afgerond.

Wat gaat er gebeuren?

De werkzaamheden vinden plaats bij de waterlopen aan de Handelsesteeg en de Nachtegaallaan. Ook bij de Koperenloop, Liesloop en de Molenbroekseloop tussen Deel en Groenesteeg gaan we aan de slag. Op de meeste plekken gaat het alleen om vervangen van duikers en baggeren. Bij de Koperenloop plaatsen we daarbij nog een sifon en verrichten we werk aan een aantal stuwen. De maatregelen dragen bij aan  zowel een betere afwatering bij piekbuien als het vasthouden van water in droge perioden. De werkzaamheden kunnen mogelijk tijdelijk enige verkeershinder geven.

Projectplannen

De werkzaamheden aan de waterlopen in Gemert-Bakel en Laarbeek zijn beschreven in een Projectplan Waterwet. De projectplannen zijn na een inzageperiode definitief vastgesteld door het algemeen bestuur van het waterschap en te vinden op www.aaenmaas.nl/goorloopsnelleloop.

Toekomstbestendig

In de toekomst krijgen we vaker te maken met periodes van langdurige droogte of hevige regenval. Om deze klimaatextremen beter aan te kunnen en het watersysteem toekomstbestendig te maken, worden maatregelen in het stroomgebied Goorloop – Snelleloop uitgevoerd zoals de werkzaamheden in Gemert-Bakel en Laarbeek. Zo wordt er beter invulling geven aan de waterbehoefte van landbouw én natuur.

Meer informatie

Op www.aaaenmaas.nl/goorloopsnelleloop is meer informatie te vinden over de maatregelen in het stroomgebied Goorloop – Snelleloop en het project. Ook vindt u hier de contactgegevens van de projectleider voor als er nog vragen zijn.

duiker-medium
Voorbeeld van een duiker