Blauwe Poort Laarbeek


‘Blauwe Poort Laarbeek’ verwijst naar de gemeente Laarbeek als waterpoort van de Peel. Waterschap Aa en Maas richt binnen dit project een deel van de Aa, Snelleloop en de Boerdonkse Aa opnieuw in. We combineren verschillende werkzaamheden op het gebied van natuur, waterbeheer, cultuurhistorie en recreatie.

In 2018 is fase 1 van het project uitgevoerd: de realisatie van de innovatieve waterberging en waterhouderij. In 2021 zijn we gestart met fase 2: de voorbereidingen voor beekontwikkeling en een ecologische verbindingszone langs de Aa, Snelleloop en de Boerdonkse Aa.

Locatie

Het projectgebied van de Blauwe Poort Laarbeek ligt aan de noordoostzijde van Beek en Donk. Aan de westzijde grenst het aan de Boerdonkse Aa, aan de zuidzijde aan de N279, aan de oostzijde aan de Snelleloop en aan de noordzijde aan het punt waar de Aa en de Snelleloop samenkomen.

Wat gaan we doen?

In het watersysteem langs de Aa, Snelleloop en Boerdonkse Aa nemen we een aantal klimaatrobuuste maatregelen. We richten de waterlopen op sommige plekken opnieuw in. Dit houdt onder meer in:

  • We laten de waterlopen op een aantal plaatsen weer meanderen en maken een aantal oevers minder steil. Zo ontstaat meer dynamiek en een grotere diversiteit aan planten en dieren.
  • We planten in de ecologische verbindingszone struiken en bomen voor de doelsoorten die daar baat bij hebben. Ook leggen we poelen voor amfibieën aan.
  • We maken vispassages bij enkele stuwen en gemalen. Zo krijgen vissen meer ruimte om zich te verplaatsen.

Planning

Momenteel brengen we samen met een ingenieursbureau de kansen en risico's, wensen en eisen voor fase 2 in kaart. Dat doen we ook op basis van de integrale gebiedsvisie die in 2016 is opgesteld. We zijn in gesprek met gemeenten en andere partners over de opgave. Deze informatie verwerken we in een ontwerp dat we met de streek en stakeholders zullen delen. Op basis van de reacties komen we tot een definitief ontwerp en een projectplan Waterwet. Na akkoord op dit plan van het algemeen bestuur schakelen we een aannemer in. Het uitvoeren van de werkzaamheden start naar verwachting dan medio 2023.

Wat hebben we gedaan?

In 2016 hebben we een integrale gebiedsvisie opgesteld samen met werkgroepen. Daarna is ervoor gekozen om het plan gefaseerd te realiseren. In 2018 zijn we gestart met fase 1: het realiseren van een innovatieve waterberging en waterhouderij. Ook zijn erlangs fiets- en wandelpaden en een uitkijktoren aangelegd. Ter voorbereiding op fase 2 zijn de benodigde gronden verworven voor het herinrichten van delen van de Boerdonkse Aa en de Aa.

Samenwerkingspartners

  • Gemeente Laarbeek
  • Gemeente Gemert-Bakel
  • Gemeente Meierijstad
  • Provincie Noord-Brabant
  • Staatsbosbeheer
  • Lokale heemkundekringen

Projecten in de buurt

De volgende projecten bevinden zich in de buurt van de Blauwe Poort in Laarbeek:

Snelleloop, benedenloop

snelleloop

Bij de benedenloop van de Snelleloop gaan we aan de slag met verschillende opgaven: beekontwikkeling, vispasseerbaarheid en aanleg van een ecologisch verbindingszone (EVZ).

Beekontwikkeling 't Aa-dal Noord

langs-de-aa

Aa en Maas en de gemeenten langs de Aa willen het Aa-dal versterken. Overheden en betrokken uit de streek werken in zeven deelprojecten aan een mooier, klimaatbestendig Aa-dal.