Blauwe Poort Laarbeek


‘Blauwe Poort Laarbeek’ verwijst naar de gemeente Laarbeek als waterpoort van de Peel. Waterschap Aa en Maas richt in dit project een deel van de Aa, Snelleloop en de Boerdonkse Aa opnieuw in. We combineren verschillende werkzaamheden op het gebied van natuur, waterbeheer, cultuurhistorie en recreatie.

In 2018 is fase 1 van het project uitgevoerd: de realisatie van de innovatieve waterberging en waterhouderij. In 2021 zijn we gestart met fase 2: de voorbereidingen voor beekontwikkeling en een ecologische verbindingszone langs de Aa, Snelleloop en de Boerdonkse Aa.

Locatie

Het projectgebied van de Blauwe Poort Laarbeek ligt aan de noordoostzijde van Beek en Donk. Aan de westzijde grenst het aan de Boerdonkse Aa, aan de zuidzijde aan de N279, aan de oostzijde aan de Snelleloop en aan de noordzijde aan het punt waar de Aa en de Snelleloop samenkomen.

Wat gaan we doen?

In het watersysteem langs de Aa, Snelleloop en Boerdonkse Aa nemen we een aantal klimaatrobuuste maatregelen. We richten de waterlopen op sommige plekken opnieuw in. Dit houdt onder meer in:

  • We laten de waterlopen op een aantal plaatsen weer meanderen en maken een aantal oevers minder steil. Zo ontstaat meer dynamiek en een grotere diversiteit aan planten en dieren.
  • We planten in de ecologische verbindingszone struiken en bomen voor de doelsoorten die daar baat bij hebben. Ook leggen we poelen voor amfibieën aan.
  • We maken vispassages bij enkele stuwen en gemalen. Zo krijgen vissen meer ruimte om zich te verplaatsen.

Planning

Tot eind 2023 voeren we nog enkele onderzoeken uit in het veld. Relevante informatie ook voor het ontwerp-projectplan Waterwet, dat naar verwachting ook eind 2023 ter inzage komt. Daarna volgt het definitieve projectplan Waterwet. Na een akkoord van het algemeen bestuur op dit plan schakelen we een aannemer in. Het uitvoeren van de werkzaamheden start in de tweede helft van 2024.

Wat hebben we gedaan?

In 2016 hebben we een integrale gebiedsvisie opgesteld samen met werkgroepen. Daarna is ervoor gekozen om het plan gefaseerd te realiseren. In 2018 zijn we gestart met fase 1: het realiseren van een innovatieve waterberging en waterhouderij. Ook zijn erlangs fiets- en wandelpaden en een uitkijktoren aangelegd. Ter voorbereiding op fase 2 zijn de benodigde gronden verworven voor het herinrichten van delen van de Boerdonkse Aa en de Aa.

In 2021 zijn we gestart met het in kaart brengen van de kansen en risico's, wensen en eisen voor fase 2, samen met een ingenieursbureau. Dat doen we ook op basis van de integrale gebiedsvisie die in 2016 is opgesteld. We hebben met gemeenten en andere partners over de opgave gesprekken gevoerd.

Het voorlopig ontwerp deelden we op maandag 18 juli met de streek en stakeholders. Daarna konden belangstellenden nog online reageren op het voorlopig ontwerp via deze projectpagina. Op basis van de reacties kwamen we tot een definitief ontwerp, dat we op woensdag 26 april nogmaals voorlegden  aan de omgeving.

Samenwerkingspartners

  • Gemeente Laarbeek
  • Gemeente Gemert-Bakel
  • Gemeente Meierijstad
  • Provincie Noord-Brabant
  • Staatsbosbeheer
  • Lokale heemkundekringen

Project Blauwe Poort Laarbeek fase 2 is mede gefinancierd door provincie Noord-Brabant

Logo-Provincie-1530x852 (2)

Projecten in de buurt

De volgende projecten bevinden zich in de buurt van de Blauwe Poort in Laarbeek:

Beekontwikkeling 't Aa-dal Noord

langs-de-aa

Aa en Maas en de gemeenten langs de Aa willen het Aa-dal versterken. Overheden en betrokken uit de streek werken in zeven deelprojecten aan een mooier, klimaatbestendig Aa-dal.