Ontwerp-projectplan voor herinrichting Aa, Snelleloop en Boerdonkse Aa ter inzage


Van 15 december tot en met 26 januari 2024 ligt het ontwerp-projectplan Waterwet ‘Beekherstel Blauwe Poort Laarbeek fase 2’ ter inzage. In deze periode kan iedereen een zienswijze indienen op het plan.

We gaan in het project Blauwe Poort fase 2 de Aa, Snelleloop en Boerdonkse Aa in de omgeving van Boerdonk en Beek en Donk deels herinrichten. Maatregelen zijn nodig om de beken voor de toekomst meer klimaatrobuust te maken en de biodiversiteit en waterkwaliteit te verbeteren.

Wat gaan we doen?

We laten de beken op een aantal plekken weer door het landschap kronkelen en maken de oevers minder steil. Zo ontstaat er meer dynamiek tussen het water en de oevers, waardoor de beken aantrekkelijker worden voor een grotere diversiteit aan planten en dieren. We planten in de ecologische verbindingszone struiken en bomen voor de doelsoorten die daar baat bij hebben. Ook leggen we poelen voor amfibieën aan. We leggen vispassages bij enkele stuwen en gemaal Boerdonk aan, waarmee vissen om deze obstakels kunnen zwemmen en meer leefruimte krijgen.

Aa vanaf Vonderweg Oost
Aa vanaf Vonderweg Oost in Beek en Donk

Afstemming

Om tot een inrichtingsvoorstel te komen voerden we gesprekken met direct aanliggende perceeleigenaren, gemeenten, Staatsbosbeheer en heemkundekringen. Tussentijds stemden we concept-ontwerpen met de omgeving af tijdens inloopbijeenkomsten in april 2023 en in juli 2022 in gemeenschapshuis Den Hazenpot. De ontwerptekening die we in april 2023 deelden, wijkt nauwelijks van de versie die nu ter inzage ligt.

Ontwerp-projectplan ter inzage

De voorgenomen maatregelen zijn met een onderbouwing en ontwerptekening uitgewerkt in een ontwerp-projectplan Waterwet. De stukken liggen van 12 december tot en met 23 januari 2024 formeel ter inzage. Je vindt de stukken op www.aaenmaas.nl/blauwepoortlaarbeek en www.officielebekendmakingen.nl.

Zienswijze indienen

Gedurende de inzagetermijn kan iedereen een zienswijze op het plan kenbaar maken. De reactie van het dagelijks bestuur op ingediende zienswijzen wordt via een nota van zienswijzen teruggekoppeld. Indien nodig wordt het projectplan aangepast. Naar verwachting neemt het algemeen bestuur medio juni dan het definitieve besluit op het plan.

Vragen over het ontwerp-projectplan?

Neem gerust contact op met projectleider Tessa van Acht tel 06 –34 32 31 53, tvanacht@aaenmaas.nl of junior projectleider Daan Seuntjens tel 06- 38 21 84 71, dseuntjens@aaenmaas.nl.