Voorlopig ontwerp herinrichting Aa, Snelleloop en Boerdonkse Aa klaar


12 juli 2022

Waterschap Aa en Maas gaat de oevers van de Aa, Snelleloop en Boerdonkse Aa in de omgeving van Boerdonk en Beek en Donk herinrichten. Het voorlopig ontwerp is gereed. Belangstellenden kunnen het ontwerp komen bekijken tijdens een inloopbijeenkomst op maandag 18 juli van 19.00 – 20.30 uur in gemeenschapshuis Den Hazenpot.

We voeren de herinrichting uit om de beken voor de toekomst meer klimaatrobuust te maken. Ook pakken we de ecologische toestand van de beken aan om de leefomgeving voor planten en dieren en de waterkwaliteit te verbeteren.

Gesprekken en onderzoeken

De afgelopen maanden hebben we gesprekken gevoerd met samenwerkingspartners zoals gemeenten en heemkundekring en met bewoners over mogelijke maatregelen. Ook zijn er onderzoeken uitgevoerd, zoals flora en fauna en archeologie. De uitkomsten hiervan komen terug in het voorlopig ontwerp.

Voorgenomen maatregelen

Het voorlopig ontwerp laat zien waar we welke maatregelen in het gebied voor ogen hebben. Op een aantal plekken willen we de beken bijvoorbeeld meer laten meanderen (slingeren) en de oevers minder steil maken. Ook willen we vispassages aanleggen bij een aantal stuwen en een gemaal, zodat vissen zich beter kunnen verplaatsen. Zo ontstaat er meer dynamiek in de beken, wat goed is voor de biodiversiteit en waterkwaliteit.

Boerdonkse Aa
De Aa bij Hoeveleekweg en Stapweg in Beek en Donk

Inloopbijeenkomst

Tijdens de inloopbijeenkomst horen we graag van (agrarisch) ondernemers, omwonenden van de beken of andere belangstellenden of er nog aandachtspunten zijn in het voorlopig ontwerp. Daarna werken we het ontwerp verder uit tot een definitief ontwerp. Na de zomerperiode organiseren we nog een bijeenkomst waarbij we dit definitieve ontwerp laten zien.

Datum en locatie

- Maandag 18 juli 19.00 -20.30 uur
- Den Hazenpot, Pastoor van Schijndelstraat 37 in Erp (Boerdonk).

Meer informatie

Deze werkzaamheden vallen onder fase 2 van het project Blauwe Poort Laarbeek. Meer informatie over dit project is te vinden op www.aaenmaas.nl/blauwepoortlaarbeek.