Project Blauwe Poort Laarbeek fase 2 van start


Waterschap Aa en Maas start met fase 2 van het project Blauwe Poort Laarbeek. In dit project richten we de oevers van de Aa, Snelleloop en Boerdonkse Aa in de omgeving van Boerdonk en Laarbeek opnieuw in. We voeren momenteel een aantal onderzoeken uit. Ook zijn we met de gemeenten en andere partners in gesprek over de opgave. Zodra we een voorlopig ontwerp hebben van de herinrichting, bespreken we dit graag met de omgeving.

We gaan de beken herinrichten om ze voor de toekomst klimaatrobuust te maken. Dit noemen we beekherstel. Dat doen we om beter voorbereid te zijn op afwisselende periodes van piekbuien en droogte. Daarnaast willen we de ecologische toestand van de beken aanpakken om de biodiversiteit en de waterkwaliteit te verbeteren.

kaart
Fase 2 projectgebied Aa, Snelleloop en Boerdonkse Aa

Vervolg op fase 1

De eerste stappen hebben we in 2018 gezet. In fase 1 van het project Blauwe Poort Laarbeek realiseerden we een innovatieve waterberging en waterhouderij. Daarmee kan tijdens piekbuien al veel water worden opgevangen. Het water wordt van de berging naar de houderij gepompt. Vandaaruit kunnen boeren van het water gebruik maken in tijden van droogte. Voor fase 2, de herinrichting van de beken, was het nodig om gronden te verwerven. Dat traject is nu afgerond.

Planning en proces

Momenteel worden er een aantal onderzoeken uitgevoerd. Ook voeren we gesprekken met de omgeving en partners zoals de gemeenten Laarbeek en Meierijstad. De informatie hieruit nemen we mee in een voorlopig ontwerp dat naar verwachting in juni gereed is. Daarbij baseren we ons op de gebiedsvisie die in 2016 voor het gebied is opgesteld. Met het voorlopig ontwerp in de hand gaan we in gesprek met de omgeving. We horen graag of er nog ideeën of aandachtspunten zijn. De reacties op het voorstel nemen we mee in een definitief ontwerp dat naar verwachting in de zomer gereed is. Dit voorstel wordt nogmaals voorgelegd aan de partners en de omgeving. Na de zomer werken we het ontwerp uit tot een projectplan Waterwet. Het uitvoeren van de maatregelen kan dan naar verwachting in 2023 starten.

Meer informatie

Bekijk de informatie op www.aaenmaas.nl/blauwepoortlaarbeek. Heb je nog vragen neem gerust contact op met projectleider Simon Schimmel via sschimmel@aaenmaas.nl of tel: 06-83 18 36 91.