Inloopbijeenkomst definitief ontwerp herinrichting Aa, Snelleloop en Boerdonkse Aa


17 april 2023

Waterschap Aa en Maas gaat in de regio van Boerdonk en Beek en Donk de oevers van de Aa, Snelleloop en Boerdonkse Aa klimaatrobuust herinrichten. Benieuwd naar de plannen? Op woensdag 26 april houden we van 19.00 - 21.00 uur een inloopbijeenkomst in gemeenschapshuis Den Hazenpot. Je bent van harte welkom om het definitief ontwerp te komen bekijken.

In het definitief ontwerp hebben we de reacties van de omgeving op het eerdere voorlopig ontwerp zoveel mogelijk verwerkt. We horen graag van (agrarisch) ondernemers, omwonenden van de beken en andere belangstellenden of er nog aandachtspunten zijn in deze laatste versie. Uiteraard lichten we de plannen toe en beantwoorden we al je vragen. Na de bijeenkomst verwerken we het definitief ontwerp in een ontwerp-projectplan Waterwet en start de formele procedure.

Voorgenomen maatregelen

Het definitief ontwerp laat zien welke maatregelen we in het gebied voor ogen hebben. Zo willen we de beken op sommige plekken meer laten meanderen (slingeren) en oevers geleidelijk laten aflopen. Ook willen we vispassages aanleggen bij een aantal stuwen en een gemaal om vissen meer leefruimte te geven. De maatregelen zorgen voor meer dynamiek in de beken, wat goed is voor de biodiversiteit en waterkwaliteit.

Afbeelding1
Projectgebied Aa, Snelleloop en Boerdonkse Aa

Datum en locatie inloopbijeenkomst

  • Woensdag 26 april 2023 19.00 – 21.00 uur
  • Gemeenschapshuis Den Hazenpot, Pastoor van Schijndelstraat 37 in Boerdonk.

Meer informatie

De werkzaamheden vallen onder fase 2 van het project Blauwe Poort Laarbeek. De herinrichting is nodig om de beken voor toekomst meer klimaatrobuust te maken. Daarnaast pakken we de ecologische toestand van de beken aan om de biodiversiteit en de waterkwaliteit te verbeteren. Meer informatie is te vinden op www.aaenmaas.nl/blauwepoortlaarbeek.