Water Natuurlijk


Bekijk hieronder de video van Water Natuurlijk waarin lijsttrekker Ernest de Groot uit Uden aan het woord komt. Verderop op deze pagina geeft Water Natuurlijk antwoord op drie belangrijke vragen.

Water Natuurlijk aan het woord

Wat is het belangrijkste dat je wil bereiken de komende vier jaar?

Het belangrijkste wat Water Natuurlijk Aa en Maas de komende vier jaar wil bereiken is schoner en gezonder water, meer ruimte voor planten en dieren van water en natte natuur en een beter klimaatbestendig landschap waarbij het herstel van de sponswerking centraal staat, zodat de verdroging en droogte verminderd.

Wat onderscheid je van andere partijen?

Water Natuurlijk onderscheidt zich van andere partijen omdat ze een brede, progressieve beweging zijn gevoed door meerdere politieke partijen en organisaties op het terrein van water, natuur en  landschap. Wat ons bindt is de passie voor natuur, landschap, erfgoed, milieu, recreatie, sportvisserij, educatie in, op en om het water. We komen op voor de burger en de natuur. Verder zijn we op dit moment de grootste waterschapspartij van Oost-Brabant.

Waaraan moet meer of minder belastinggeld worden uitgegeven?

Water Natuurlijk wil minder geld uitgeven aan het heen en weer sjouwen van water. We moeten minder snel afvoeren en aanvoeren. Hierdoor worden bijvoorbeeld veel watergangen veel te vaak gemaaid en gebaggerd. Water Natuurlijk wil meer geld uitgeven aan de verbetering van de waterkwaliteit voor mens en natuur,  aan de ecologische inrichting van beken en sloten en aan recreatie en educatie. Burgers moeten meer kunnen genieten van hun wateren.

Ga voor meer informatie naar de website van Water Natuurlijk.

Ga naar de website van Water Natuurlijk