VVD


Bekijk hieronder de video van de VVD waarin lijsttrekker Jorin Aardoom uit Vlijmen aan het woord komt. Verderop op deze pagina geeft de VVD antwoord op drie belangrijke vragen.

VVD aan het woord

Wat is het belangrijkste dat je wil bereiken de komende vier jaar?

De kerntaken: naar een klimaatbestendige uitvoering om onze waterveiligheid te waarborgen. Zowel in tijden van droogte waarin we samen met anderen water vast moeten kunnen houden, als bij extreme natte perioden waarbij we versneld water moeten kunnen afvoeren.

Wat onderscheid je van andere partijen?

De financiën van ons waterschap staan onder spanning. Door inflatie en andere ontwikkelingen vraagt dit om een scherpere beoordeling van nut en noodzaak van de vele projecten en de financiering daarvan. De VVD wil als enige partij dat de hoge lasten niet ongelimiteerd doorschuiven naar de toekomst.

Waaraan moet meer of minder belastinggeld worden uitgegeven?

We kunnen ons geld maar een keer uitgeven, dus beperk je tot de klimaatbestendigere uitvoering van de kerntaken: veilig, voldoende, schoon water. De VVD doet wat nodig is.

Ga voor meer informatie naar de website van de VVD.

Ga naar de website van de VVD