Op wie kun je stemmen?


Het algemeen bestuur van het waterschap bestaat uit leden van politieke partijen. Deze leden worden gekozen door de inwoners van het werkgebied tijdens de waterschapsverkiezingen. Samen nemen zij beslissingen over wat het waterschap doet en hoé het waterschap haar taken uitvoert, nu en in de toekomst.

Je kunt stemmen op kandidaten van politieke partijen die zich geregistreerd hebben bij het waterschap. Voor waterschap Aa en Maas zijn dat Water Natuurlijk, CDA, VVD, PvdA, 50PLUS, AWP (Algemene Waterschapspartij), Ouderen Appèl - Hart voor Water, BBB (BoerenBurgerBeweging) en Partij voor de Dieren.

MijnStem

De stemhulp MijnStem helpt je om uit te vinden welke partij het best bij jou past. Nadat je per stelling hebt aangegeven hoe je dit beoordeelt, krijg je een stemadvies. De stemhulp MijnStem is op dit moment niet meer beschikbaar gezien de waterschapsverkiezingen 2023 voorbij zijn.

Kandidatenlijsten bekijken

Alle partijen hebben een kandidatenlijst vastgesteld. Hierop staan de personen op wie je kunt stemmen. Bekijk de kandidatenlijsten op de websites van de partijen via onderstaande links. De kandidatenlijsten van sommige partijen worden nog toegevoegd op de eigen website van de politieke partij.

Bekijk hier de kandidatenlijsten van alle partijen in het proces-verbaal over geldigheid en nummering van de kandidatenlijsten (pdf, 294 kB)

Samenstelling bestuur

De verkiezingsuitslag bepaalt hoeveel leden iedere partij mag leveren voor het algemeen bestuur. In totaal zijn er 26 gekozen bestuursleden. Zij behartigen je belangen als ‘ingezetene’ ofwel inwoner in ons gebied.

Het waterschapsbestuur telt in totaal 30 leden. De vier overige leden worden niet gekozen, maar benoemd (dat zijn de zogenoemde geborgde zetels). Zij vertegenwoordigen landbouw- en natuurbelangen in het bestuur. De benoeming vindt plaats door:

  • Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie: 2 leden namens categorie ‘landbouw’
  • Vereniging van Bos- en Natuureigenaren: 2 leden namens categorie ‘natuur’

Bekijk welke leden er op dit moment in het algemeen bestuur van waterschap Aa en Maas zitten

Partijen aan het woord en meer partij-informatie

Verder kennismaken met de politieke partijen? Bekijk via onderstaande button korte filmpjes van de lijsttrekkers van de partijen die aan de verkiezingen meedoen. Ook geeft iedere partij antwoord op deze drie vragen:

  • Wat is het belangrijkste dat je wil bereiken de komende vier jaar?
  • Wat onderscheid je van andere partijen?
  • Waaraan moet meer belastinggeld worden uitgegeven? Of waaraan minder?

Bekijk op deze pagina de video's en antwoorden van de verschillende politieke partijen