Algemeen bestuur


Het algemeen bestuur is het hoogste bestuursorgaan van Aa en Maas en bestaat grotendeels uit leden van politieke partijen. Samen nemen zij beslissingen over wat het waterschap doet en hoe we onze taken uitvoeren, nu en in de toekomst. In totaal telt het Algemeen Bestuur 30 leden. Ze worden elke vier jaar gekozen; de laatste verkiezingen waren in maart 2023.

Online uitzending en vergaderstukken

Wil je een ab-vergadering live kijken of terugkijken of de vergaderstukken inzien? Klik dan hieronder op de knop.

Bekijk een online uitzending of vergaderstukken

De taken van het algemeen bestuur

Het Algemeen Bestuur vergadert zo'n acht keer per jaar. De dijkgraaf leidt de vergaderingen als voorzitter van het algemeen bestuur. Er zijn twee soorten vergaderingen.

Reguliere vergaderingen

Tijdens de reguliere vergaderingen houdt het algemeen bestuur zich bezig met de hoofdlijnen van het beleid van Aa en Maas en neemt daarover besluiten. Het gaat dan bijvoorbeeld over:

  • de jaarlijkse begroting
  • investeringen
  • het vaststellen van verordeningen
  • beslissingen over de uitvoering van nieuwe projecten

Informatieve en themavergaderingen

Tijdens informatieve en themavergaderingen krijgt het algemeen bestuur informatie over bepaalde thema's, onderwerpen of ontwikkelingen. In deze vergaderingen neemt het bestuur geen besluiten.

De samenstelling van het algemeen bestuur

Het algemeen bestuur bestaat uit zowel vertegenwoordigers van politieke partijen en bewegingen als uit belangenverenigingen.

De volgende politieke partijen/groeperingen zijn vertegenwoordigd in het algemeen bestuur: Water Natuurlijk, BBB, VVD, CDA, PvdA, Partij voor de Dieren, 50Plus, AWP voor water, klimaat en natuur (Ingezetenen).

Daarnaast is er vertegenwoordiging vanuit belangencategorieën: Ongebouwd (boeren) en Natuurterreinen (natuurbeheerders). Van de 30 leden zijn er 26 gekozen via rechtstreekse verkiezingen. De overige 4 zijn geborgde zetels. Dat wil zeggen dat zij niet verkozen worden, maar dat het toegewezen zetels zijn uit de verschillende categorieën.

Maak kennis met ons algemeen bestuur

Maak kennis met ons algemeen bestuur

Vragen? We helpen je graag!

Jeroen Kremers

Functie
Griffier
Telefoon
073 - 61 56 614
E-mail
jkremers@aaenmaas.nl