Partij voor de Dieren


Bekijk hieronder de video van Partij voor de Dieren waarin lijsttrekker Rick van de Pol uit 's-Hertogenbosch aan het woord komt. Verderop op deze pagina geeft Partij voor de Dieren antwoord op drie belangrijke vragen.

Partij voor de Dieren aan het woord

Wat is het belangrijkste dat je wil bereiken de komende vier jaar?

Het is tijd voor radicale keuzes. Biodiversiteit, klimaat en dierenwelzijn moeten topprioriteit worden. De komende vier jaar willen wij ons inzetten voor:

 • Het behalen van de internationale normen voor waterkwaliteit (2027);
 • Een hoger waterpeil om de natuur te herstellen;
 • Het bevorderen van biodiversiteit;
 • Meer aandacht voor dierenwelzijn.

Wat onderscheid je van andere partijen?

Dieren tellen mee. De waarde en belangen van dieren moeten altijd worden gewaarborgd. De Partij voor de Dieren wil bijvoorbeeld:

 • Inzetten op diervriendelijke en duurzame preventieve maatregelen in plaats van muskusrattenbestrijding;
 • Dat bevers worden beschermd;
 • Meer visvriendelijke sluizen en gemalen.

Waaraan moet meer of minder belastinggeld worden uitgegeven?

 • De Partij voor de Dieren wil een eerlijk systeem waarbij verbruikers en vervuilers van water meer belasting gaan betalen;
 • Er wordt geïnvesteerd om over gronden te beschikken die nodig zijn voor de aanleg van natte natuur. Het waterschap stimuleert boeren tot natuurontwikkeling op hun eigen grond;
 • Er komt meer aandacht voor biodiversiteit. Zo worden er dier- en natuurvriendelijke oevers aangelegd;
 • Meer investeren in duurzaamheid: het waterschap is in 2025 energieneutraal.

Ga voor meer informatie naar de website van Partij voor de Dieren.

Ga naar de website van Partij voor de Dieren