PvdA


Bekijk hieronder de video van de PvdA waarin lijsttrekker Gäby Vereijken uit Laarbeek aan het woord komt. Verderop op deze pagina geeft de PvdA antwoord op drie belangrijke vragen.

PvdA aan het woord

Wat is het belangrijkste dat je wil bereiken de komende vier jaar?

Eerlijk water voor nu en later! Dat betekent dat we een veilige, schone en gezonde leefomgeving voor iedereen in ons gebied willen. Met gezonde natuur waarin fijn gerecreëerd en gezwommen kan worden, maar ook met agrarische gebieden waar ecologisch verantwoorde boeren kunnen werken. Waar de vervuiler betaalt en de kosten eerlijk worden verdeeld.

Wat onderscheid je van andere partijen?

De PvdA benadert alle opgaven evenwichtig, vooral vanuit de burgers, maar zonder de belangen van de natuur en de agrarische sector te negeren. Wij houden niet van korte-termijn-politiek, wij werken vooral aan eerlijk water, voor nu en voor later, en dus aan het beste beleid voor de lange termijn.

Waaraan moet meer of minder belastinggeld worden uitgegeven?

Waterschappen moeten steeds méér geld uitgeven om ons tegen de gevolgen van de klimaatverandering te blijven beschermen: dijken verhogen, wateroverlast voorkomen, maar ook waterbergingen aanleggen om ons door droogteperioden heen te helpen. Daarin hebben we eigenlijk geen keuze. Bureaucratie en franje moeten daarbij vermeden worden.

Ga voor meer informatie naar de website van de PvdA en kies voor waterschappen.

Ga naar de website van de PvdA