Ouderen Appèl – Hart voor Water


Bekijk hieronder de video van Ouderen Appèl – Hart voor Water waarin lijsttrekker Frans Biemans uit Mariahout aan het woord komt. Verderop op deze pagina geeft Ouderen Appèl – Hart voor Water antwoord op de vraag 'Wat is het belangrijkste dat je wil bereiken de komende vier jaar?'

Ouderen Appèl Hart voor Water aan het woord

Wat is het belangrijkste dat je wil bereiken de komende vier jaar?

  1. De democratie en de inspraak van de burgers, verbeteren en stimuleren!; door middel van:
    A. De inwoners meer betrekken!, om zo het vertrouwen in de politiek terug te winnen; bijvoorbeeld, door, o.a. het oprichten van gesprekscirkels.
  2. Het "duale stelsel" -per direct!- invoeren in/bij het Algemeen Bestuur (AB), in de plaats van het huidige "monistische stelsel". (Is reeds bij gemeentes, provincies en 2e kamer al in 2002 ingevoerd).
  3. Géén, of het zo min mogelijk verhogen van belastingen! Tarieven zo laag mogelijk houden, vooral het tarief voor de ("ingezetenen").
  4. Duurzaamheid zoveel mogelijk toepassen! WEL!!!; bij toepassing van windmolens, een minimale afstand van 1500 meter tot woningen e.d. in acht nemen! (I.v.m. de gezondheid en welzijn van mens en dier!).
  5. Dienstverlenend optreden! Het waterschap dient, met haar inwoners, bedrijven, inwoners en verenigingen mee te denken en dienstverlenend te zijn! Grondwaterpeil: hoog waar het kan; en laag waar het moet!

Ga voor meer informatie naar de website van Ouderen Appèl Hart voor Water.

Ga naar de website van Ouderen Appèl Hart voor Water