AWP


Bekijk hieronder de video van AWP (Algemene Waterschapspartij) waarin lijsttrekker Henk Siroen uit Cuijk aan het woord komt. Verderop op deze pagina geeft AWP antwoord op drie belangrijke vragen.

AWP aan het woord

Wat is het belangrijkste dat je wil bereiken de komende vier jaar?

Dat we SAMEN een flink stuk bewuster met water omgaan voor onze gezondheid, klimaat en natuur. Geen verkwisting, geen onnodige vervuiling, oog voor droogte en veiligheid, aanpassing aan extreme weersinvloeden en een grote stap in de richting van energieneutraliteit en circulair handelen door hergebruik en uitbannen van milieubelastende producten. Aa en Maas geeft het goede voorbeeld.

Wat onderscheid je van andere partijen?

De AWP voor water, klimaat en natuur stelt water centraal in ruimtelijke ordening en leefomgeving. We letten op de kleintjes en zijn kritisch op uitgaven en tariefstijgingen. Leggen zwaar accent op zuiveren aan de bron en geen subsidies aan bedrijven om nog meer te vervuilen en te lozen bij de rioolwaterzuivering. De schulden niet torenhoog verder laten stijgen.

Waaraan moet meer of minder belastinggeld worden uitgegeven?

Meer aan water, klimaat en natuur en minder aan subsidies bedrijven om niet af te  haken bij de rioolwaterzuivering; minder “meer”-uitgaven aan aantrekken personeel, niet voor elk taakje een fte’tje (fulltime baan) erbij.

De schuldenlast van Aa en Maas loopt al jaren gestaag op. De verfoeide lijn om steeds met lasten achteraf geconfronteerd te worden moet daadkrachtig worden omgebogen.

Ga voor meer informatie naar de website van AWP.

Ga naar de website van AWP