CDA


Bekijk hieronder de video van het CDA waarin lijsttrekker Eric Daandels uit Heeswijk-Dinther aan het woord komt. Verderop op deze pagina geeft het CDA antwoord op drie belangrijke vragen.

CDA aan het woord

Wat is het belangrijkste dat je wil bereiken de komende vier jaar?

De belangrijkste kernpunten van het CDA zijn:

 1. De mens centraal stellen en niet de regels. Het waterschap is er voor de inwoners!
 2. Onze kerntaken: waterveiligheid (droge voeten), voldoende water en schoon water.
 3. Betaalbaar beleid met een realistisch ambitieniveau.
 4. De visie en wensen van jongeren beter tot hun recht laten komen
 5. Rioolwater wat hergebruikt kan worden.

Wat onderscheid je van andere partijen?

 1. We maken ons hard voor een overstromingsrisicoverzekering.
 2. Geen vergunningplicht voor kleine onttrekkingen, zoals voor het sproeien van tuinen.
 3. Stimuleren zuinig watergebruik.
 4. Gebiedsgerichte aanpak in overleg met bewoners en bedrijven voor waterbeschikbaarheid en het verbeteren van de waterkwaliteit.
 5. Maatwerk bij beregeningsbeleid.
 6. We gaan voor een mooie en gezonde flora en fauna.
 7. Realistische uitvoering Kaderrichtlijn Water.
 8. Een mens en klantvriendelijke organisatie.
 9. Geef jongeren een stem binnen het waterschap.

Waaraan moet meer of minder belastinggeld worden uitgegeven?

 1. Minder belastinggeld uitgeven aan nieuwe regels die leiden tot meer bureaucratie.
 2. Kostenontwikkelingen beperkt houden. Sparen in goede tijden en dit inzetten bij dure tijden.
 3. Het CDA staat voor een degelijk financieel beleid met een minimale stijging van de belastingdruk.
 4. Zorgvuldig omgaan met middelen. Rekening niet doorschuiven naar toekomstige generaties.
 5. Een ruimhartig kwijtscheldingsbeleid en goede betalingsregelingen.

Ga voor meer informatie naar de website van het CDA.

Ga naar de website van het CDA