Proces Stuw Egweg en Meisevoort


Op deze pagina vind je de planning voor de watermaatregelen bij Escharen. Deze informatie hoort bij een informatiepagina. Wil je meer over dit onderwerp weten? Bekijk de pagina over de watermaatregelen op www.aaenmaas.nl/stuwegwegmeisevoort.

Op 15 februari zijn we weer samen gekomen met de begeleidingsgroep

Op donderdag 30 september organiseerden we een digitale bijeenkomst. Vanuit de studio presenteerden we de actualiteiten uit het project. Ook konden aanwezigen vragen en aandachtspunten aan ons doorgeven via de chat. Deze zijn vervolgens live in de uitzending besproken.

Kijk de bijeenkomst terug

Tijdens deze schetsbijeenkomst hebben we input opgehaald voor de verdere uitwerking van het schetsontwerp, betrokkenen geïnformeerd over de stand van zaken en hoe nu verder. Direct betrokkenen zijn hiervoor uitgenodigd.

Tijdens deze schetsbijeenkomst hebben we input opgehaald voor de verdere uitwerking van het schetsontwerp, betrokkenen geïnformeerd over de stand van zaken en hoe nu verder. Direct betrokkenen zijn hiervoor uitgenodigd.

Met direct aanliggende grondeigenaren en belanghebbenden voeren we huiskamergesprekken om de plannen te bespreken.

Lees het verslag (pdf, 272 kB) van de begeleidingsgroep.

Tijdens deze bijeenkomst is de voorkeursvariant besproken. Bekijk de presentatie (pdf, 3.2 MB) of lees het verslag (pdf, 455 kB).

Hierin zijn de details besproken van de effecten en de oplossingen. Wanneer u ook behoefte heeft aan een afspraak, dan kunt u altijd bellen of mailen.

Op de agenda stond:

- Bespreken uitkomst modelstudie

- Hoe gaan we om met veranderingen en de schaderegeling

- Monitoring

Vanwege de coronamaatregelen is deze bijeenkomst digitaal georganiseerd. Kijk de bijeenkomst terug.

Download de vragen die gesteld zijn en de antwoorden. (pdf, 133 kB)

Lees het verslag (pdf, 264 kB) van de begeleidingsgroep op 16 april 2020.

Lees het verslag (pdf, 131 kB) van de begeleidingsgroep van 18 maart 2020.

Onderzoeksvragen definitief

De onderzoeksvragen zijn definitief inclusief aanvullingen vanuit de eerste werkbijeenkomst voor de uitwerking van de hydrologische effecten studieBekijk de onderzoeksvragen. (pdf, 219 kB)

Hoe doen we nu de check op de huidige situatie?

We toetsen nu de huidige situatie op basis van steekproef. We gaan bij verschillende belangen (landbouw, natuur en bewoners) in het gebied toetsen of de huidige situatie zoals die nu in het model is ingevoerd klopt met de werkelijkheid. We kiezen hiervoor de kritische plekken in het gebied aangegeven door belanghebbenden, begeleidingsgroep en technici.

De documenten voor de gesprekken over de steekproef zijn in de loop van week 13 of 14 te vinden op deze website.

Hoe doen we de check op aanwezigheid drainage?

Samen met onderzoeksbureau TAUW ontwikkelen we een digitale kaart waarop u kunt aangeven waar u drainage heeft. Dit kunnen we meenemen in het model. Zodra deze beschikbaar is vind u dit hier.

Definitieve procesafspraken gemaakt

Wie zitten er in de begeleidingsgroep?

  • Martijn Fliervoet (Brabants Landschap)
  • Marja van Schie (Onafhankelijk procesbegeleider)
  • Ingrid Rijkers (Omgevingsmanager waterschap Aa en Maas)
  • Twan Broekman (agrariër)
  • Ruud Bartholomeus (Onafhankelijk adviseur)
  • Ric Broens (agrariër)
  • Hans Vermeulen (ZLTO)
  • Jan de Haas (agrariër)

Wat is de rol van de begeleidingsgroep?

De begeleidingsgroep is een klankbord, zij toetst de aanpak en stukken voorafgaand aan de bredere bijeenkomst. Zij maken geen besluiten.

Lees het verslag (pdf, 285 kB)