Zonneweides op alle rioolwaterzuiveringen


Op onze zeven rioolwaterzuiveringen in Oost-Brabant leggen we de komende jaren grote velden met zonnepanelen aan. Met deze zonneweides zetten we een belangrijke stap op weg naar een volledig energieneutraal waterschap. Alle zonneweides samen leveren de elektriciteit voor ongeveer 40% van ons totale energieverbruik.

Locatie

De rioolwaterzuiveringen waar we zonneweides aanleggen bevinden zich in Aarle-Rixtel, Asten, Heeswijk-Dinther, ’s-Hertogenbosch, Haps, Oijen en Vinkel.

Wat gaan we doen?

 • We leggen grote velden met zonnepanelen aan op alle rioolwaterzuiveringen.
 • Deze zonneweides komen op vrije ruimtes. Zo zetten we onze terreinen optimaal in voor zowel waterzuivering als duurzame energie-opwekking.
 • We leggen de zonneweides zuivering na zuivering aan. De kennis en ervaringen die we opdoen, passen we toe bij volgende zonneweides.
 • We gebruiken de opgewekte elektriciteit direct op de zuivering. Afvalwater schoonmaken kost veel energie!
 • We informeren lokaal betrokkenen, omwonenden en lokale media over de aanleg van de zonneweides.
 • We leggen ook zonnepanelen op daken van onze eigen gebouwen.

Wat hebben we gedaan?

 • We hebben vergunningen en subsidies aangevraagd, die inmiddels zijn toegekend voor zonneweides op de volgende rioolwaterzuiveringen: ’s-Hertogenbosch, Dinther, Vinkel en Aarle-Rixtel.
 • We hebben per rioolwaterzuivering vastgesteld op welke vrije ruimtes zonneweides kunnen komen en hoeveel energie dit potentieel oplevert. De exacte plek en opwekcapaciteit per zuivering stellen we vast via het uitvoeringsontwerp van de aannemer.

Informatie per rioolwaterzuivering

 • Aanleg zonneweide: april - september 2020
 • Bijzonderheden: Eerste zonneweide waterschap, geplaatst op funderingspinnen in oost-west opstelling. Zo wekken we de hele dag energie op voor eigen gebruik.
 • Aantal zonnepanelen: 9.360
 • Aannemer: Voltar Solar
 • Bijdrage aan energieneutraal waterschap: 8 %
 • Adres: Treurenburg 4, ‘s-Hertogenbosch

 • Planning aanleg zonneweide: oktober 2020 - voorjaar 2021
 • Bijzonderheden: er worden bi-facial zonnepanelen geplaatst. Deze laten meer zonlicht door dan traditionele panelen, waardoor meer begroeiing onder de panelen ontstaat.
 • Aantal zonnepanelen: 7800
 • Aannemer: Volta Solar
 • Bijdrage aan een energieneutraal waterschap: 8 %
 • Adres: Hazelbergsestraat 5, Heeswijk-Dinther

 • Planning aanleg zonneweide: oktober 2020 - voorjaar 2021
 • Bijzonderheden: Er worden bi-facial zonnepanelen geplaatst. Deze laten meer zonlicht door dan traditionele panelen, waardoor er meer begroeiing onder de panelen ontstaat. Ook vindt er onderzoek plaats naar het effect van twee verschillende opstellingen op de begroeiing en hoeveelheid opgewekte energie, samen met onderzoek naar mogelijkheden voor warmte- en regenwateropvang.
 • Aantal zonnepanelen: 2700
 • Aannemer: Volta Solar
 • Bijdrage aan een energieneutraal waterschap: 2,5 %
 • Adres: Brugstraat 86, Vinkel

 • Planning aanleg zonneveld: nader te bepalen
 • Gepland aantal zonnepanelen: 14.700 (op basis van een voorlopig ontwerp)
 • Aannemer: nog onbekend
 • Bijdrage aan energieneutraal waterschap: 11 %
 • Adres: Bakelseweg 2, Aarle-Rixtel

 • Planning aanleg zonneweide: nader te bepalen
 • Gepland aantal zonnepanelen: 1.900 (op basis van een voorlopig ontwerp)
 • Aannemer: nog onbekend
 • Bijdrage aan energieneutraal waterschap: 1,5 %
 • Adres: Waardjesweg 50, Asten

 • Planning aanleg zonneweide: nader te bepalen
 • Gepland aantal zonnepanelen: 15.000 (op basis van een voorlopig ontwerp)
 • Aannemer: nog onbekend
 • Bijdrage aan energieneutraal waterschap: 11 %
 • Adres: Parallelstraat 1, Oijen

 • Planning aanleg zonneweide: nader te bepalen
 • Gepland aantal zonnepanelen: 6.000 (op basis van een voorlopig ontwerp)
 • Aannemer: nog onbekend
 • Bijdrage aan energieneutraal waterschap: 5 %
 • Adres: Beijersbos 4, Haps

Planning

De aanleg van onderstaande zonneweides is ingepland, in uitvoering of klaar. We verwachten dat alle zonneweides in 2023 zijn gerealiseerd.

Aanleg zonneweide rioolwaterzuivering 's-Hertogenbosch

Aanleg zonneweides rioolwaterzuiveringen Dinther en Vinkel

Samenwerkingspartners

De aanleg van de zonneweides gebeurt, waar relevant, in samenspraak met lokale partijen. Op de rioolwaterzuivering ’s-Hertogenbosch waren dit de bestuursraad Engelen Bokhoven, IVN ’s-Hertogenbosch en de stichting Boom & Bosch.

Op naar een energieneutraal waterschap

Projecten in de buurt

De volgende projecten bevinden zich in de buurt van Zonneweides op alle rioolwaterzuiveringen:

Renovatie rioolwaterzuivering ’s-Hertogenbosch

Ontwerp rioolwaterzuivering in het landschap

De rioolwaterzuivering in ‘s-Hertogenbosch is vijfenveertig jaar oud en zo goed als op. Aa en Maas renoveert de zuivering grondig, zodat ze weer jaren meekan.

Dijkversterking Ravenstein-Lith

Rivier de Maas van boven

Door klimaatverandering staat het water in de Maas in de toekomst vaker erg hoog. We verbeteren de dijk tussen Ravenstein en Lith en geven de Maas meer ruimte.