Zonneweides op alle rioolwaterzuiveringen


Op onze zeven rioolwaterzuiveringen in Oost-Brabant leggen we de komende jaren grote velden met zonnepanelen aan. Met deze zonneweides zetten we een belangrijke stap op weg naar een volledig energieneutraal waterschapAlle zonneweides samen leveren de elektriciteit voor ongeveer 40% van ons totale energieverbruik.

Locatie

De rioolwaterzuiveringen waar we zonneweides aanleggen bevinden zich in Aarle-Rixtel, Asten, Heeswijk-Dinther, ’s-Hertogenbosch, Haps, Oijen en Vinkel.

Wat gaan we doen?

 • We leggen grote velden met zonnepanelen aan op alle rioolwaterzuiveringen.
 • Deze zonneweides komen op vrije ruimtes. Zo zetten we onze terreinen optimaal in voor zowel waterzuivering als duurzame energie-opwekking.
 • We leggen de zonneweides zuivering na zuivering aan. De kennis en ervaringen die we opdoen, passen we toe bij volgende zonneweides.
 • We gebruiken de opgewekte elektriciteit direct op de zuivering. Afvalwater schoonmaken kost veel energie!
 • Waar nodig nemen we maatregelen voor natuurvriendelijke zonneweides.
 • We informeren lokaal betrokkenen, omwonenden en lokale media over de aanleg van de zonneweides.
 • We leggen ook zonnepanelen op daken van onze eigen gebouwen.

Informatie per rioolwaterzuivering

 • Status: Gerealiseerd in 2020
 • Bijzonderheden: Eerste zonneweide waterschap, geplaatst op funderingspinnen in oost-west opstelling. Zo wekken we de hele dag energie op voor eigen gebruik.
 • Aantal zonnepanelen: 9.360
 • Aannemer: Voltar Solar
 • Bijdrage aan energieneutraal waterschap: 8 %
 • Adres: Treurenburg 4, ‘s-Hertogenbosch

 • Status: gerealiseerd in 2021
 • Bijzonderheden: er worden bi-facial zonnepanelen geplaatst. Deze laten meer zonlicht door dan traditionele panelen, waardoor meer begroeiing onder de panelen ontstaat.
 • Aantal zonnepanelen: 7800
 • Aannemer: Volta Solar
 • Bijdrage aan een energieneutraal waterschap: 8 %
 • Adres: Hazelbergsestraat 5, Heeswijk-Dinther

 • Planning aanleg zonneweide: oktober 2020 - voorjaar 2021
 • Bijzonderheden: Er worden bi-facial zonnepanelen geplaatst. Deze laten meer zonlicht door dan traditionele panelen, waardoor er meer begroeiing onder de panelen ontstaat. Hiernaast zijn er zonnepanelen geplaatst die meedraaien met de zon. We monitoren hoeveel extra energie deze 'zonvolgers' opleveren ten opzichte van vaste panelen. Op de vaste panelen passen we bovendien een aantal innovaties gaan toe. Zo vangen we bij een deel van deze panelen regenwater op, waarmee we ze kunnen reinigen en koelen. We volgen het verschil in energieopbrengst met de overige panelen.
 • Benieuwd wat we op de zonneweide Vinkel nog meer onderzoeken? Kijk op Winnovatie.nl.
 • Aantal zonnepanelen: 2700
 • Aannemer: Volta Solar
 • Bijdrage aan een energieneutraal waterschap: 2,5 %
 • Adres: Brugstraat 86, Vinkel

 • Planning aanleg: tweede helft 2021
 • Gepland aantal zonnepanelen: bijna 11.000
 • Aannemer: nog onbekend
 • Bijdrage aan energieneutraal waterschap: 11 %
 • Adres: Bakelseweg 2, Aarle-Rixtel
 • Bijzonderheden: er komen 3 zonneweides, 2 tussen de installaties en 1 op de voormalige slibopslag. Deze laatste ligt verscholen tussen het groen. Deze en 1 van de zonneweides tussen de installaties worden natuurvriendelijk: de panelen zijn lichtdoorlatend en staan hoog en ver uit elkaar in een zuid opstelling.

 • Planning aanleg zonneweide: nader te bepalen
 • Gepland aantal zonnepanelen: 1.900 (op basis van een voorlopig ontwerp)
 • Aannemer: nog onbekend
 • Bijdrage aan energieneutraal waterschap: 1,5 %
 • Adres: Waardjesweg 50, Asten

 • Planning aanleg zonneweide: 2022
 • Gepland aantal zonnepanelen: ruim 8.500
 • Aannemer: nog onbekend
 • Bijdrage aan energieneutraal waterschap: 11 %
 • Adres: Parallelstraat 1, Oijen
 • Bijzonderheden:
  • De zonneweides komen aan weerszijden van de rioolwaterzuivering.
  • Er komt een wilde groene haag voor het hek om de zonneweides. De panelen zijn op hun hoogste punt 1,5 meter. Zo hebben bewoners geen direct zicht op de panelen.
  • We nemen ook maatregelen voor de ecologie: De panelen staan minstens 2 meter uit elkaar, ze zijn licht doorlatend (bifacial panelen), we zaaien het terrein in met bloemrijk grasland, we maken een zone met fruitbomen en fruit- en besdragende struiken en er komen doorgangen in het hek voor kleine zoogdieren (faunapassages).

 • Planning aanleg zonneweide: nader te bepalen
 • Gepland aantal zonnepanelen: 6.000 (op basis van een voorlopig ontwerp)
 • Aannemer: nog onbekend
 • Bijdrage aan energieneutraal waterschap: 5 %
 • Adres: Beijersbos 4, Haps

Zonneweides RWZI Oijen

Planning

De aanleg van onderstaande zonneweides is ingepland, in uitvoering of klaar. We verwachten dat alle zonneweides in 2023 zijn gerealiseerd.

Plaatsen zonnepanelen op alle geschikte daken van gebouwen

Aanleg zonneweide rioolwaterzuivering 's-Hertogenbosch

Aanleg zonneweides rioolwaterzuiveringen Dinther en Vinkel

Aanleg zonneweides rioolwaterzuivering Aarle-Rixtel

Aanleg zonneweides RWZI Oijen

Op naar een energieneutraal waterschap

Wat hebben we gedaan?

 • We hebben vergunningen en subsidies aangevraagd.
 • We hebben per rioolwaterzuivering vastgesteld op welke vrije ruimtes zonneweides kunnen komen en hoeveel energie dit potentieel oplevert. De exacte plek en opwekcapaciteit per zuivering stellen we vast via het uitvoeringsontwerp van de aannemer.
 • We hebben een landschappelijk inpassingsplan gemaakt voor de zonneweides in Oijen en in Haps.

Samenwerkingspartners

De aanleg van de zonneweides gebeurt, waar relevant, in samenspraak met lokale partijen. Op de rioolwaterzuivering ’s-Hertogenbosch waren dit de bestuursraad Engelen Bokhoven, IVN ’s-Hertogenbosch en de stichting Boom & Bosch. Op de rioolwaterzuivering Aarle-Rixtel is dat de Stichting Middengebied. Op de rioolwaterzuivering Oijen zijn dat bewoners, de Dorpsraad Lith en IVN Oss.

Projecten in de buurt

De volgende projecten bevinden zich in de buurt van Zonneweides op alle rioolwaterzuiveringen:

't Gulden Land

DJI_0285-BW

Gebiedsvisie ’t Gulden Land: opgave voor afvoer van stedelijk water, ontwikkelen van natuur en stimuleren van recreatie door de gemeenten Laarbeek, Helmond en waterschap Aa en Maas.

Dijkversterking Ravenstein-Lith

Rivier de Maas van boven

Door klimaatverandering staat het water in de Maas in de toekomst vaker erg hoog. We verbeteren de dijk tussen Ravenstein en Lith en geven de Maas meer ruimte.

Contact

Petra van Zanten

Petra van Zanten
Functie
Projectleider
Telefoon
06-42 20 17 11
E-mail
pvanzanten-bakker@aaenmaas.nl

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Aanmelden voor nieuwsbrief
Kies een nieuwsbrief
BeveiligingsvraagVerplicht veld
U dient cookies te accepteren om deze captcha te kunnen gebruiken.