Waterschap start met aanleg zonneweides op rioolwaterzuiveringen Dinther en Vinkel


30 september 2020

Waterschap Aa en Maas start deze week op de zuivering aan de Hazelbergsestraat in Heeswijk-Dinther met de aanleg van grote velden met zonnepanelen. Vanaf oktober starten de werkzaamheden hiervoor op de zuivering aan de Brugstraat in Vinkel. De zonneweides krijgen een nieuw type zonnepanelen, die zorgen voor meer begroeiing onder de panelen. Hiernaast voert het waterschap innovaties en onderzoek uit voor extra begroeiing en warmte- en regenwateropslag.

Energieopwekking op onbenutte plekken

De zonnepanelen komen op lege plekken van de zuiveringen die nog onbenut zijn. Zo zet het waterschap haar terreinen optimaal in voor zowel zuivering van rioolwater als duurzame energieopwekking. De opgewekte stroom wordt direct gebruikt om afvalwater schoon te maken.

Luchtfoto RWZI Dinther, waar vrije ruimtes benut worden voor zonnepanelen

Innovatieve panelen voor extra groen

Op beide zonneweides plaatst het waterschap bi-facial panelen. Deze laten meer zonlicht door dan traditionele panelen. Zo ontstaat er meer begroeiing onder de panelen. Het zonlicht dat terugkaatst vanaf de bodem wordt ook omgezet in stroom.

Onderzoek en innovatie

De zonneweide in Vinkel wordt benut voor enkele onderzoeken en innovaties. Zo komen de panelen in twee verschillende opstellingen te staan. Na verloop van tijd kijkt het waterschap of er verschil is in begroeiing onder de panelen en de hoeveelheid opgewekte energie. Daarnaast onderzoekt de TU Eindhoven samen met aannemer Volta Solar of onder de panelen warmteopvang mogelijk is. Daarnaast wordt een test gedaan met de opvang van regenwater, bijvoorbeeld voor reiniging van de panelen.

Op naar een energieneutraal waterschap

Het waterschap wekt op verschillende manieren energie op en maakt daarbij gebruik van de zon, water en rioolslib. Naast de aanleg van zonneweides op alle rioolwaterzuiveringen produceert het waterschap biogas, met name op de rioolwaterzuivering van Den Bosch. Bij haar vier grootste stuwen wil het stroom energie opwekken via micro-waterkrachtcentrales. Waterschapsbestuurder Peter Ketelaars: ‘Wij hebben als doel gesteld om in 2030 energieneutraal te zijn en daardoor geen bijdrage meer te leveren aan de extra uitstoot van broeikasgassen.’ Als alle zonnevelden in gebruik zijn, wekt het waterschap zo’n driekwart van haar energieverbruik zelf op.