Aanleg veld met zonnepanelen van start op rioolwaterzuivering ’s-Hertogenbosch


7 april 2020

Deze week brengt waterschap Aa en Maas de fundering aan voor in totaal 9.360 zonnepanelen op rioolwaterzuivering ’s-Hertogenbosch. Vooralsnog kunnen deze werkzaamheden ook tijdens de  coronacrisis veilig en verantwoord doorgaan. De zonnepanelen worden volgens planning begin mei geplaatst en half juni in gebruik genomen. Deze eerste ‘zonneweide’ van het waterschap wekt dan de elektriciteit op voor ongeveer de helft van het energieverbruik op de zuivering.

Rioolwaterzuivering op eigen stroom

De eerste funderingspin gaat de grond in.

De opgewekte elektriciteit wordt direct gebruikt, onder andere voor de aandrijving van beluchtingsmotoren. Deze zorgen voor de groei van bacteriën die afvalstoffen afbreken. Projectmanager Antoine van Geffen: ‘Overdag draaien de motoren straks volledig op eigen stroom. Alleen ’s nachts als de zon niet schijnt, kopen we de stroom nog groen in. Want de zuivering van afvalwater gaat 24 uur per dag door.’ De panelen komen in oostwest-opstelling te staan, waarmee zij overdag zo gelijkmatig mogelijk de elektriciteit produceren voor het zuiveringsproces. De panelen zijn straks van buitenaf niet zichtbaar voor bewoners, omdat zij achter een groene haag worden geplaatst.

Op naar een energieneutraal waterschap

Als waterbeheerder wordt ook Aa en Maas geconfronteerd met de gevolgen van klimaatverandering. Het waterschap wil daarom in 2030 geen extra bijdrage meer leveren aan de uitstoot van broeikasgassen. Momenteel wekt het waterschap een kleine 40 % van haar verbruik op via de productie van biogas uit zuiveringsslib (eveneens op rioolwaterzuivering ’s-Hertogenbosch), zonnepanelen op daken en enkele waterkrachtcentrales bij stuwen. De komende jaren legt waterschap Aa en Maas grote zonneweides aan op alle zeven rioolwaterzuiveringen in Oost-Brabant. Als deze allemaal in gebruik zijn, wekt het waterschap zo’n 80% van haar energieverbruik zelf op. Aa en Maas is daarmee hard op weg naar een energieneutraal waterschap.