't Gulden Land


Samen met de gemeente Helmond en gemeente Laarbeek gaan we onder de noemer ’t Gulden Land het gebied ontwikkelen van de Kop van Aarle-Rixtel via de Bundertjes tot aan het centrum van Helmond-Noord. De naam ’t Gulden Land verwijst naar de Gulden Aa die door het gebied stroomt en het Gulden Huys dat vroeger in het Aarle-Rixtelse deel van het gebied stond. We gaan de komende jaren samen werken aan het versterken van de natuur, water, cultuurhistorie en recreatie in het gebied.

Locatie

Het projectgebied ligt ten oosten van Aarle-Rixtel en ten noorden van Helmond. Het betreft een gebied dat voornamelijk gericht is op agrarisch- en natuur gebruik. Het gebied wordt begrensd door de Oude tak van de Zuid-Willemsvaart, de omleiding van de Zuid-Willemsvaart en de wijk ‘De Eeuwsels’. Inclusief de kanalen is het gebied waar concrete maatregelen kunnen gaan plaatsvinden ongeveer 275 ha. De Aa en de Gulden Aa doorkruisen het gebied.

Wat gaan we doen?

Het waterschap gaat in het gebied de volgende opgaven realiseren en oplossen:

  • We gaan 2,5 km van de Gulden Aa ontwikkelen tot een natuurlijke beek;
  • We gaan 1,1 km van de Aa ontwikkelen tot een natuurlijke beek in combinatie met de aanleg van een ecologische verbindingszone;
  • In het natuurgebied de Bundertjes herstellen we een deel van de Aa en maken we de stuw bij Aarle-Rixtel vispasseerbaar;
  • We vernatten 18,7 hectare verdroogd natuurgebied en richten het gebied in met de daarbij horende flora en fauna;
  • We lossen de bestaande knelpunten die wateroverlast veroorzaken op.

Wat hebben we gedaan?

Samen met inwoners en belanghebbenden hebben we in 2018 kansen op het gebied van natuur, water, cultuurhistorie en recreatie uitgewerkt. Samen met eigen analyses en knelpunten is een visie voor het gebied opgesteld. Op donderdag 16 mei hebben we een inloopbijeenkomst gehouden bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Aarle-Rixtel voor een toelichting op de visie. Na de zomer van 2019 volgt een definitief besluit van de samenwerkende partijen zodat de visie in deelprojecten in uitvoering kan.

Planning

De gemeentes en het waterschap zijn bezig met de voorbereiding van de deelprojecten. Op dit moment kan er nog geen planning worden gegeven.

Samenwerkingspartners

  • Gemeente Helmond
  • Gemeente Laarbeek

Impressie 't Gulden Land en inloopbijeenkomst 16 mei 2019

Projecten in de buurt

De volgende projecten bevinden zich in de buurt van 't Gulden Land:

Blauwe Poort Laarbeek

De waterberging langs de N279 in Laarbeek

Gemeente Laarbeek is de waterpoort van de Peel. Aa en Maas richt hier een traject van 8,5 kilometer opnieuw in. We combineren werkzaamheden op diverse gebieden.

Optimalisatie peilbeheer Goorloop - Snelle Loop

De beek de Goorloop

Om gevolgen van klimaatverandering aan te kunnen, passen we ons watersysteem aan. Ook binnen project Goorloop-Snelle Loop: in Gemert-Bakel, Helmond en Laarbeek.

Integraal Gebiedsprogramma Bakel-Milheeze

De beek de Esperloop

In 2005 zijn we gestart met het Integraal Gebiedsprogramma Bakel-Milheeze. We voerden een deel van het project al uit en gaan nu aan de slag met de Esperloop.

Contact

Ernst-Jan Melisie

Ernst-Jan Melisie
Functie
Projectleider
Telefoon
073 615 82 26
E-mail
emelisie@aaenmaas.nl

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Aanmelden voor nieuwsbrief
Kies een nieuwsbrief