't Gulden Land


Samen met de gemeente Helmond en de gemeente Laarbeek ontwikkelen we onder de noemer ’t Gulden Land; vanaf de Kop van Aarle-Rixtel via de Bundertjes tot aan het centrum van Helmond-Noord. De naam ’t Gulden Land verwijst naar de Gulden Aa die door het gebied stroomt en het Gulden Huis dat vroeger in het gebied stond. ’t Gulden Land moet een plek worden waar natuur, water, cultuurhistorie en recreatie hand in hand gaan.

Locatie

Het projectgebied ligt ten oosten van Aarle-Rixtel en ten noorden van Helmond. Het betreft een gebied dat voornamelijk gericht is op agrarisch- en natuur gebruik. Het gebied wordt begrensd door de Oude tak van de Zuid-Willemsvaart, de omleiding van de Zuid-Willemsvaart en de wijk ‘De Eeuwsels’. Inclusief de kanalen is het gebied waar concrete maatregelen kunnen gaan plaatsvinden ongeveer 275 ha. De Aa en de Gulden Aa doorkruisen het gebied.

Wat gaan we doen?

Het waterschap gaat in het gebied de volgende opgaven realiseren en oplossen:

  • We gaan 2,5 km van de Gulden Aa ontwikkelen tot een natuurlijke beek;
  • We gaan 1,1 km van de Aa ontwikkelen tot een natuurlijke beek in combinatie met de aanleg van een ecologische verbindingszone;
  • In het natuurgebied de Bundertjes herstellen we een deel van de Aa en maken we de stuw bij Aarle-Rixtel vispasseerbaar;
  • We vernatten 18,7 hectare verdroogd natuurgebied en richten het gebied in met de daarbij horende flora en fauna;
  • We lossen de bestaande knelpunten die wateroverlast veroorzaken op.

Planning

Om over de concrete uitwerking van ‘De Kop van Aarle-Rixtel’ met ons mee te denken, worden begin juli 2020 voor belanghebbenden bijeenkomsten (werkplaats) georganiseerd. Natuurlijk worden deze werkplaatsen gehouden met inachtneming van de Corona-maatregelen van het RIVM.

Wat hebben we gedaan?

Voor het gebied is een visie (pdf, 30 MB) opgesteld. Om de ideeën uit deze visie te realiseren, gaan we samen met inwoners en belanghebbenden in het gebied verder aan de slag om dit uit te werken in deelprojecten: van visie naar een concreet ontwerp. Als eerste gaan we aan de slag met het maken van een ontwerp voor de ‘Kop van Aarle-Rixtel’. De Kop is een bijzonder gebied, dat gewaardeerd wordt om de rust en het vrije en fraaie uitzicht bij de kanalenviersprong.

Samenwerkingspartners

  • Gemeente Helmond
  • Gemeente Laarbeek

Projecten in de buurt

De volgende projecten bevinden zich in de buurt van 't Gulden Land:

Blauwe Poort Laarbeek

De waterberging langs de N279 in Laarbeek

Gemeente Laarbeek is de waterpoort van de Peel. Aa en Maas richt hier een traject van 8,5 kilometer opnieuw in. We combineren werkzaamheden op diverse gebieden.

Optimalisatie peilbeheer Goorloop - Snelleloop

De beek de Goorloop

Om gevolgen van klimaatverandering aan te kunnen, passen we ons watersysteem aan. Ook binnen project Goorloop-Snelleloop: in Gemert-Bakel, Helmond en Laarbeek.

Integraal Gebiedsprogramma Bakel-Milheeze

De beek de Esperloop

In 2005 zijn we gestart met het Integraal Gebiedsprogramma Bakel-Milheeze. We voerden een deel van het project al uit en gaan nu aan de slag met de Esperloop.

Contact

Ernst-Jan Melisie

Projectleider Ernst-Jan Melisie
Functie
Projectleider
Telefoon
073 615 82 26
E-mail
emelisie@aaenmaas.nl

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Aanmelden voor nieuwsbrief
Kies een nieuwsbrief