Start aanleg zonneweides op rioolwaterzuivering Aarle-Rixtel


13 juli 2021

Nog dit jaar energie van bijna 10.000 panelen.

Waterschap Aa en Maas start in augustus met de aanleg van drie zonneweides op lege plekken op het terrein van de rioolwaterzuivering aan de Bakelseweg. Er komen twee zonneweides bij de installaties en 1 zonneweide op de voormalige stortplaats voor slib. De energie van de bijna 10.000 panelen wordt direct gebruikt voor het zuiveren van rioolwater. De werkzaamheden zijn naar verwachting eind dit jaar afgerond.

Voor de start van de werkzaamheden worden de bomen op de voormalige slibstort gekapt. De meest zuidelijk gelegen bomen zijn vorig najaar al gekapt. Vanaf 19 juli volgt de rest. Ter compensatie plant het waterschap binnen drie jaar nieuwe bomen in de omgeving van de zuivering. Bij de kap laat het waterschap bomen en struiken rondom enkele dassenburchten ongemoeid. Ook de randen van het terrein blijven groen, zodat de zonneweide niet of nauwelijks zichtbaar is.

Ruimte voor natuur

Twee van de drie zonneweides hebben een ‘groen’ tintje. Daar is gekozen voor zogenaamde bifacial panelen. Deze panelen laten gedeeltelijk licht door. De panelen worden hoog geplaatst, op het zuiden gericht en met ruimte tussen de rijen. Zo krijgen planten, bloemen, insecten, vogels en kleine zoogdieren voldoende zonlicht en water. De derde zonneweide komt op bestaand asfalt tussen de installaties. Om een zo hoog mogelijke energieopbrengst te realiseren worden hier reguliere panelen toegepast, die dicht op elkaar worden geplaatst in een ‘dakje’ gericht op het oosten en westen.

Op weg naar energieneutraal

Waterschap Aa en Maas wil in 2030 alle energie die zij verbruikt zelf opwekken. Een logische ambitie, want het waterschap ondervindt als geen ander de gevolgen van klimaatverandering. Daarom legt Aa en Maas niet alleen in Aarle-Rixtel zonneweides aan, maar op lege plekken op al haar zeven rioolwaterzuiveringen in Oost-Brabant. Bij elkaar is dat goed voor zo’n 40% van het eigen energieverbruik. De zonneweides in Den Bosch, Heeswijk-Dinther en in Vinkel zijn al klaar. Naast energie uit zon haalt het waterschap energie uit water en rioolslib.

De rioolwaterzuivering aan de Bakelseweg in Aarle-Rixtel