Online informatieavond over zonneweides bij en renovatie van rioolwaterzuivering Oijen


19 april 2021

Waterschap Aa en Maas is van plan de rioolwaterzuivering aan de Parallelstraat in Oijen aan te passen én aan weerszijden van de zuivering zonneweides (velden met zonnepanelen) aan te leggen. Ook worden de dijken bij de zuivering versterkt. Om bewoners en andere belangstellenden te informeren over de plannen organiseert het waterschap op 26 april aanstaande een online bijeenkomst.

De komende jaren legt het waterschap zonneweides aan bij haar 7 rioolwaterzuiveringen in Oost-Brabant. Zo ook bij de rioolwaterzuivering aan de Parallelstraat in Oijen. Dit is een belangrijke stap op weg naar een energieneutraal waterschap in 2030. De energie van de zonneweides wordt gebruikt voor het zuiveren van rioolwater. Tijdens de informatieavond lichten we de inrichting van de zonneweides toe.

Grondige opknapbeurt

Hiernaast wil het waterschap het rioolwater nog beter zuiveren, overlast van stank wegnemen en alle installaties op het terrein een grondige opknapbeurt geven. Dat betekent dat er van eind 2021 tot en met eind 2024 nieuwe installaties worden gebouwd en allerlei aanpassingen worden gedaan. Alle aanpassingen vinden plaats binnen de hekken van het bestaand terrein. Tijdens de informatieavond licht het waterschap de plannen toe.

Meanderende Maas

Tot slot wordt de dijk langs de rioolwaterzuivering sterker gemaakt. Dit is onderdeel van de projectorganisatie Meanderende Maas. Deze gaat de ruim 26 km lange Maasdijk aan Brabantse zijde tussen Ravenstein en Lith versterken, de Maas aan Gelderse én Brabantse zijde meer ruimte geven en het gebied mooier en economisch sterker maken. De uitvoering van de dijkversterking start in 2023 en zal in 2025 gereed zijn. Het dijkontwerp is inmiddels klaar en wordt tijdens de informatieavond gepresenteerd.

Aanmelden online informatieavond

De plannen worden uitgevoerd in drie verschillende projecten, ieder met een eigen planning en aanpak. Op de online informatieavond op 26 april komen ze alle drie aan bod. De avond start om 19:30 uur. Belangstellenden kunnen de bijeenkomst vanuit huis bijwonen met een laptop, tablet of mobiele telefoon met internetverbinding. Aanmelden kan per mail bij Lisanne Kools: lkools@aaenmaas.nl met vermelding van naam, adres en telefoonnummer. Om deel te nemen aan de bijeenkomst is kennis van tools voor digitaal vergaderen niet nodig.