Bekijk het ontwerp-WBP


In het waterbeheerplan 2022-2027 staan onze doelen voor zes jaar en hoe we die doelen willen bereiken. Ook beschrijven we hoe we inspelen op veranderende omstandigheden zoals het klimaat. Zo weten inwoners van ons werkgebied en onze partners wat ze van ons kunnen verwachten. En hoe we bijdragen aan de veiligheid en gezondheid van deze en volgende generaties.

Bekijk het waterbeheerplan 2022-2027

Ons waterbeheerplan 2022-2027 is een digitaal toegankelijke pdf. Dit betekent dat het plan ook leesbaar is voor mensen met een beperking, bijvoorbeeld mensen die blind, slechtziend of doof zijn.

Bekijk het waterbeheerplan 2022-2027

Bekijk de milieueffectrapportage

Digitale samenvatting

We hebben ook een online magazine met een samenvatting van ons waterbeheerplan. Wil je de link ontvangen? Stuur dan een e-mail naar wbp@aaenmaas.nl.

Bekijken op afspraak

Wil je een fysiek exemplaar van het waterbeheerplan bekijken? Dat kan vanwege de coronamaatregelen alleen op afspraak. Stuur een e-mail naar wbp@aaenmaas.nl om een afspraak te maken.