Slootonderhoud


Sloten zorgen voor de aan- en afvoer van water. Daarom moeten ze in goede staat zijn. Heb je een sloot in eigendom of grenst je perceel aan een sloot of beek? Dan heb je een rol bij het slootonderhoud. Hieronder lees je wat wij doen en wat we van jou verwachten.

Slootonderhoud bij A-waterlopen

Waterschap Aa en Maas maait en baggert de belangrijkste sloten en beken, de zogeheten A-waterlopen. Om dit onderhoud uit te kunnen voeren, ligt aan beide zijden van de sloot een beschermingszone van 5 meter breed. In de legger kun je zien waar de A-waterlopen en de beschermingszones liggen.

Informatie over maaien


Bekijk de legger

Dit verwachten we van jou

Ben je eigenaar van een perceel dat grenst aan een A-waterloop? Dan is het jouw taak om:

  • de sloot en beschermingszone vrij te houden van obstakels. Meer informatie hierover staat in paragraaf 2.1.1 van de Waterschapsverordening.
  • maaisel en bagger op je perceel te ontvangen. Dit staat in artikel 10.3 van de Omgevingswet.

Groenprocedure

Soms komen we langs sloten en beken bomen en struiken tegen die te groot zijn geworden en het onderhoud hinderen. Dan vragen we de eigenaren van de grond om die bomen en struiken te snoeien of weg te halen. Zij krijgen een brief met een overzichtskaart, zodat ze in de winter (als de bomen en struiken kaal zijn) actie kunnen ondernemen. Dit noemen we de groenprocedure.

Toekomstbestendig onderhoud

Als aangrenzende grondeigenaar heb je een belangrijke rol bij het slootonderhoud van het waterschap. Je hebt ook te maken met beperkingen in de beschermingszone. Het slootonderhoud en de manier waarop wij dat uitvoeren, willen wij zo goed mogelijk met jou afstemmen. Daarom gaan wij met je in gesprek. Dat kunnen we niet met iedereen tegelijk. We trekken daar de komende jaren voor uit. Lees hier meer over op de pagina Toekomstbestendig onderhoud.

Slootonderhoud bij B-waterlopen

Grenst je perceel aan een sloot die niet door ons wordt onderhouden? Dan ben je meestal zelf verantwoordelijk voor het onderhoud. De waterlopen die door de aangrenzende grondeigenaren moeten worden onderhouden noemen we B-waterlopen. In de legger kun je nakijken waar de B-waterlopen liggen en wie verantwoordelijk is voor het onderhoud.

Tips voor slootonderhoud

Onder goed slootonderhoud verstaan we:

  • De sloot baggeren zodat deze de voorgeschreven diepte en breedte houdt.
  • Het verwijderen van (overtollige) waterplanten.
  • Het verwijderen van drijfvuil, kroos, ingevallen bladeren, overhangende takken, gezonken voorwerpen en overige zaken die de aan- en afvoer en berging van water hinderen.
  • Het schoonhouden van duikers en andere constructies die bedoeld zijn om wateren met elkaar te verbinden.
  • Het herstellen van oevers.
  • Het voorkomen van vervuiling door bijvoorbeeld gewasbeschermingsmiddelen.

Jaarlijkse controle op het onderhoud: de schouw

Elk jaar controleren we de sloten die water aan- en afvoeren en die we niet zelf onderhouden. Meer informatie hierover staat op de pagina van de schouw.

Perceelwijzer app

De Perceelwijzer app geeft boeren en tuinders actuele en betrouwbare informatie over hun eigen perceel. Bijvoorbeeld over onttrekkingsverboden, neerslagverwachtingen, maaimomenten, grond- en oppervlaktewaterstanden. De app is gratis beschikbaar in de App of Play Store.

Meer informatie over de perceelwijzer app (opent in nieuw venster)