Groenprocedure


Om ervoor te zorgen dat water goed doorstroomt, onderhouden we sloten en beken. Ben jij eigenaar van een perceel waar een sloot doorheen loopt? Of grenst je perceel aan een sloot of beek die door het waterschap onderhouden wordt? Dan moet je ervoor zorgen dat wij voldoende ruimte hebben om het onderhoud goed uit te kunnen voeren. Als bomen of struiken te groot zijn geworden, moet je deze snoeien. We noemen dat groenprocedure.

Reageer op de groenprocedure

Wat is de groenprocedure?

Na de laatste maaiperiode van het jaar - in november - inspecteert waterschap Aa en Maas de sloten en beken die ze beheren. We controleren of bomen en struiken zo groot zijn geworden dat ze het onderhoud hinderen. Is dat het geval? Dan sturen we de eigenaar van het perceel een brief en overzichtskaart met het verzoek om bomen of struiken binnen zeven weken te snoeien of verwijderen.

Snoeien, zo doe je dat!

Op de overzichtskaart die je krijgt, staat waar en welke werkzaamheden je moet uitvoeren. Het kan gaan om:

Laaghangende takken snoeien

Takken die lager dan 4 meter hangen verwijder je, zodat de onderhoudsmachine er langs kan.

Opschot verwijderen:

Hout dat spontaan is gaan groeien (niet-aangeplant hout) in de onderhoudsstrook haal je weg.

Houtwal terugzetten:

Beplanting die tot over de onderhoudsstrook groeit of binnen de eerste meter aan de zijde waar het maaisel wordt gedeponeerd, zaag je af tot de grond.

Stamschot verwijderen:

Takken die binnen de onderhoudsstrook aan de stam van een boom groeien en die niet bij de ‘kroon’ van de boom horen, verwijder je.

Alleen bij voldoende ruimte kunnen we het onderhoud goed en veilig uitvoeren.

Hercontrole groenprocedure

Nadat de termijn die in de brief staat verlopen is, doen we een hercontrole. Heb je de werkzaamheden goed uitgevoerd, dan ontvang je een brief met akkoord op het onderhoud. Hebben we geconstateerd dat er niet gesnoeid is of niet op de juiste manier? Dan staat er in de brief dat je drie weken de tijd hebt om de werkzaamheden zelf uit te voeren. Heb je na deze weken obstakels niet (goed) verwijderd dan doen wij het verplichte onderhoud en zijn de kosten daarvan voor jou.

Veelgestelde vragen:

Vragen? Neem contact op:

Agrarische nieuwsbrief

Via onze agrarische nieuwsbrief houden we je op de hoogte van actueel nieuws over slootonderhoud.

Aanmelden voor nieuwsbrief
Kies een nieuwsbrief
BeveiligingsvraagVerplicht veld
U dient cookies te accepteren om deze captcha te kunnen gebruiken.