Maaien


Als sloten en beken dichtgroeien, belemmert dat de aanvoer en afvoer van water. Dat kan voor problemen zorgen, bijvoorbeeld bij wateroverlast door hevige regenval. Daarom maaien we de oevers van sloten en beken.

Waar en wanneer we maaien

We huren aannemers in om te maaien. De eerste maaironde is van begin juni tot half juli, de tweede van half augustus tot medio november. Indien nodig kunnen we de aannemer opdracht geven om extra te maaien of een maaibeurt uit te stellen.

Van de aannemer in jouw gebied hoor je wanneer ze komen maaien. Op de maaikaart zie je de huidige maaiperiode. Je kunt op postcode zoeken waar en wat de aannemer maait.

Bekijk de maaikaart van 1 juni tot 15 juli

Bekijk de maaikaart van 1 september tot 15 november

Maaien van de dijk

Door het natte weer in het voorjaar van 2024 konden we helaas niet goed met onze maaimachines op de dijk, omdat we de dijk dan zouden beschadigen. Daarom is nu pas 1/3 van de dijken binnendijks gemaaid.

Er staat op dit moment heel veel hoge begroeiing op de dijk. Doordat het zo nat is, gaat dit groen plat liggen en verstikkend werken op de bekleding van de dijk, waardoor de dijk beschadigd. Daarom is ervoor gekozen om de stukken dijk die nog niet gemaaid zijn vanaf maandag 10 juni 2024 helemaal te maaien (dus binnendijks en buitendijks tegelijk). Dit gebeurt vanaf Den Bosch naar Cuijk.

Meer informatie over het maaien van de dijk

Zorgplicht voor de natuur

Bij het maaien houden we nadrukkelijk rekening met de natuur. Volgens de Wet Natuurbescherming hebben we een zorgplicht voor planten en dieren. We maaien volgens werkprotocollen die door ons bestuur zijn vastgesteld. De werkprotocollen zijn een uitwerking van de gedragscode Flora & Fauna 2019 van de Unie van Waterschappen. Daarmee voldoen we aan onze wettelijke zorgplicht en proberen we met het onderhoud een bijdrage te leveren aan onze waterdoelen op het gebied van gezond en natuurlijk water.

Werkprotocol algemene zorgplicht (pdf, 297 kB)

Werkprotocol schonen en maaien (pdf, 388 kB)

Afspraken rondom maaien

  • We maaien niet meer dan nodig; zo voorkomen we onnodige schade aan flora en fauna en beheersen we de kosten.
  • Soms moeten de aannemers in een deel van het gebied over particuliere gronden rijden. Ben je eigenaar of pachter van deze gronden? Dan ben je verplicht om de onderhoudswerkzaamheden toe te staan.
  • Eigenaren van percelen die grenzen aan sloten en beken zijn verplicht om het maaisel te ontvangen.
  • De aannemers zullen het werk zo zorgvuldig mogelijk uitvoeren. Mocht daarbij toch schade ontstaan, dan moet de aannemer dit direct bij je melden. Wordt de schade niet adequaat afgehandeld, dan kun je contact opnemen met de directievoerder maaibestek van jouw districtskantoor.

Aannemers

Hieronder zie je welke aannemer de komende jaren het onderhoud in jouw gebied gaat uitvoeren. Heb je hier vragen over? Dan kun je rechtstreeks contact opnemen met de betreffende aannemer.

Overzicht aannemers per gebied

Gebied Aannemer Contactpersoon
District Boven Aa: Helmond – Asten – Someren Van Berkel Landschap en Infra Arnie van der Heijden
0413 - 36 32 59
District Boven Aa: Deurne Gebr. van Vijfeijken B.V.

Jan van Vijfeijken 
0493 - 49 23 96

District Boven Aa: Gemert-Bakel Gebr. Dijkhoff B.V. René Habraken
0413 - 29 13 91
District Raam Rayon Noord Aannemersbedrijf J. van den Brand BV Jeroen Gordijn
06 - 21 59 90 77
District Raam Rayon Zuid Tijssen VOF Riny van Binsbergen
0166 - 66 19 58
District Hertogswetering rayon Oost:
oosten van Den Bosch/Rosmalen
Gebr. Van Erp BV Jan van Erp
0412 - 62 22 13
District Hertogswetering rayon Koningsvliet:
westen van Den Bosch
Gebr. Tolenaars Sander Tolenaars    
0183 – 40 38 63
District Beneden Aa rayon Meierijstad West-Laarbeek Van Berkel Landschap en Infra Arnie van der Heijden
0413 - 36 32 59
District Beneden Aa rayon Meierijstad Oost-Uden - Boekel Van Berkel Landschap en Infra Arnie van der Heijden
0413 - 36 32 59
District Beneden Aa rayon Bernheze - St. Michielsgestel Pennings Groenvoorziening Wim Pennings 
06-19814809

Perceelwijzer app

De Perceelwijzer app geeft boeren en tuinders actuele en betrouwbare informatie over hun eigen perceel. Bijvoorbeeld over onttrekkingsverboden, neerslagverwachtingen, maaimomenten, grond- en oppervlaktewaterstanden. De app is gratis beschikbaar in de App of Play Store.

Meer informatie over de perceelwijzer app

Meest gestelde vragen