Nieuw: de Perceelwijzer app voor boeren en tuinders


29 juni 2020

Voortaan kan elke boer en tuinder, waar en wanneer dan ook, informatie raadplegen over zijn eigen perceel: met de Perceelwijzer! Deze nieuwe app geeft actuele en betrouwbare informatie over bijvoorbeeld onttrekkingsverboden, neerslagverwachtingen, grond- en oppervlaktewaterstanden. Daarnaast heeft de app een meldingsfunctie, zowel van gebruiker naar waterschap als andersom. De Perceelwijzer is een initiatief van de drie Brabantse waterschappen, Provincie Noord-Brabant en ZLTO en wordt mede gefinancierd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Transparantie over waterdata

Op de websites van de waterschappen kunnen boeren en tuinders informatie en kaarten met waterdata raadplegen die zij nodig hebben voor hun bedrijfsvoering. Toch zagen de waterschappen kansen voor het nog beter ontsluiten van waterdata op perceelniveau. Het bieden van transparante, objectieve en betrouwbare data zorgt voor een betere samenwerking en maakt sneller anticiperen mogelijk. “Als boer of tuinder alle regels over je perceel kennen is haast onmogelijk. Dat hoeft ook niet langer: met de Perceelwijzer app heb je makkelijk en snel relevante informatie op perceelsniveau bij de hand. En als waterschap kunnen we door het delen van data via deze app een betere dialoog voeren en ideeën ophalen. Kortom: win-win voor alle partijen!” zegt Peter van Dijk. Als lid van het dagelijks bestuur van waterschap Aa en Maas én als fruitteler is hij enthousiast over de mogelijkheden die de app biedt.

Berichten ontvangen, meldingen versturen

De Perceelwijzer combineert data van het waterschap en open data en geeft daarmee realtime inzicht op smartphone of tablet. In de app kan de gebruiker zelf instellen waarover hij berichten wil ontvangen, zoals bij aanpassingen in een stuw, bij nieuwe meetgegevens of als er een onttrekkingsverbod is afgegeven. Dat kan overigens niet alleen voor het eigen perceel, maar ook voor andere percelen die interessant zijn voor de bedrijfsvoering. Met de Perceelwijzer is het bovendien mogelijk om een melding te maken bij het waterschap, bijvoorbeeld als een duiker verstopt is.

Luister naar het radio interview met projectleider Bart Bardoel

De app wordt verder doorontwikkeld en uitgebreid met andere functionaliteiten. Downloaden kan gratis via de App Store of de Play Store. Meer informatie en een impressie zijn te vinden op www.perceelwijzer.nl.