Schouw


Het is belangrijk dat het water in sloten en beken goed kan doorstromen, met name in de winter. Daarom controleren we elk jaar het onderhoud van de sloten. We noemen dit de schouw. Ben je eigenaar van een perceel langs een sloot of beek (een b-watergang)? Dan ben je verantwoordelijk voor het onderhoud.

Dit betekent de schouw voor jou

Waterschap Aa en Maas controleert ieder jaar in januari of het onderhoud in orde is. We kijken of:

  • begroeiing op de zijkanten van sloten en beken (taluds), bodem en dammen gemaaid is;
  • maaisel, planten, kroos, bladeren en voorwerpen verwijderd zijn;
  • er geen afschuivingen van de zijkanten van de beek/sloot en grondophopingen zijn;
  • duikers schoon en hersteld zijn.

De algemene regels voor het schoonmaken van sloten staan beschreven in artikel 2.1 van de Keur.

Blijkt tijdens de schouw dat de sloot bij jouw perceel niet schoon genoeg is?

Dan krijg je een brief. Hierin staat welk onderhoud nog uitgevoerd moet worden en er zit een kaartje bij met de locatie van het perceel. Hierna heb je een paar weken de tijd om het onderhoud alsnog te doen. Vervolgens controleren we een tweede keer.

Veelgestelde vragen

Lees meer over