Schouw


Nu we te maken krijgen met steeds extremer weer, is goed onderhoud van sloten en beken belangrijker dan ooit. Bij hevige regenval moet overtollig water via sloten snel afgevoerd kunnen worden om wateroverlast in de omgeving te voorkomen. Ben jij eigenaar van een perceel waar een sloot doorheen loopt of aan grenst? Dan ben je verplicht deze sloot goed te onderhouden. Ieder jaar controleren we of het onderhoud goed is uitgevoerd. Deze controle noemen we schouw. Zo werken we samen aan voldoende en veilig water.

Dit betekent de schouw voor jou

Waterschap Aa en Maas controleert ieder jaar in januari of het onderhoud in orde is.

Goed onderhoud betekent dat:

  • de waterloop (talud en bodem) vrij van begroeiing, bladeren en voorwerpen is;
  • de zijkanten van sloten en beken (taluds) gemaaid zijn;
  • er geen verschuivingen van de zijkanten van de beek/sloot en grondophopingen zijn;
  • duikers open en in goede staat zijn;
  • de bodem van de sloot breed genoeg is en het talud niet te steil is.

De algemene regels voor het schoonmaken van sloten staan beschreven in artikel 2.1 van de Keur.

Blijkt tijdens de schouw dat de sloot bij jouw perceel niet schoon genoeg is?

Constateren we tijdens de schouw dat een sloot niet goed is onderhouden? Dan ontvangt de eigenaar van ons een brief waarin staat dat het onderhoud alsnog uitgevoerd moet worden en voor welke datum. Als tijdens de herschouw blijkt dat het onderhoud nog niet heeft plaatsgevonden of niet op de juiste manier, dan geven we een aannemer de opdracht om het verplichte onderhoud uit te voeren op kosten van de eigenaar. Als het nodig is, kunnen we zelfs een boete opleggen.

Perceelwijzer app

De Perceelwijzer app geeft boeren en tuinders actuele en betrouwbare informatie over hun eigen perceel. Bijvoorbeeld over onttrekkingsverboden, neerslagverwachtingen, maaimomenten, grond- en oppervlaktewaterstanden. De app is gratis beschikbaar in de App of Play Store.

Meer informatie over de perceelwijzer app (opent in nieuw venster)

Veelgestelde vragen