Dijkverbetering Lith-Bokhoven


De ligging van Nederland aan de Noordzee en de aanwezigheid van meerdere grote rivieren maakt ons land kwetsbaar voor overstromingen. Bescherming tegen hoogwater is en blijft dan ook van levensbelang. In 2017 zijn hiervoor in Nederland nieuwe strengere normen voor waterveiligheid vastgesteld. Om aan deze normen te voldoen moeten de dijken in Nederland worden versterkt. Ook de dijk vanaf de sluis bij Lith tot en met Bokhoven.

De veiligheidsnormen zijn strenger geworden omdat er nu veel meer mensen achter de dijk wonen dan vroeger. Er zijn meer mensenlevens, maar ook meer woningen, bedrijven en infrastructuur die beschermd moeten worden. Daarnaast neemt de hoeveelheid water dat de Maas afvoert toe door klimaatverandering. Er komen vaker hoge waterstanden voor die ook langer kunnen duren. Als we niks doen, wordt de kans op een dijkdoorbraak groter.

Locatie

Het gaat om het dijktraject vanaf de sluis bij Lith tot en met Bokhoven.

Wat gaan we doen?

In de komende jaren doen we veel onderzoek, brengen we oplossingen in beeld en maken we hoofdkeuzes voor het ontwerp van de dijk (voorkeursalternatief). We verkennen daarbij ook wat een denkbare ontwikkeling van de uiterwaarden kan zijn als je rekening houdt met de dijkverbetering, maar bijvoorbeeld ook de landbouwtransitie, natuurdoelen en recreatie. Dit noemen we de verkenningsfase.

Een project als deze heeft onvermijdelijk gevolgen voor de mensen die er wonen, werken en recreëren. Het goed informeren en kunnen meedenken van bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties is dan ook een belangrijk onderdeel van het project. Hiervoor worden vanaf het voorjaar van 2024 onder andere werkplaatsen en dijktafels georganiseerd. Nadere informatie hierover volgt tijdens nog te organiseren informatiebijeenkomsten.

Planning

Op dit moment zitten we nog in de opstart van de verkenningsfase. In maart/april 2024 organiseren we informatiebijeenkomsten voor alle geïnteresseerden als aftrap van de verkenningsfase. Daarna hebben we ongeveer 2,5 jaar nodig tot een vastgesteld voorkeursalternatief.

Na de verkenningsfase wordt het voorkeursalternatief nog verder gedetailleerd en worden de hoofdbesluiten en -vergunningen aangevraagd. Dat duurt circa 3 jaar. Daarna kan de uitvoering starten. Met de huidige inzichten is de dijk rond 2034 verbeterd.

Samenwerkingspartners

We werken samen met onder andere de volgende overheden/regionale organisaties:

  • Gemeente Den Bosch
  • Gemeente Oss
  • Provincie Noord-Brabant
  • Rijkswaterstaat
  • Landelijk Hoogwaterbeschermingsprogramma
  • Natuurmonumenten
  • ZLTO

Documenten

●     Met het project maken we ter kennismaking een rondgang langs de relevante bestuurs-, dorps- en wijkraden. De presentatie van deze kennismakingen download u via het blok aan de rechterzijde van deze pagina. Deze presentatie is bij alle kennismakingen inhoudelijk gelijk.

●     Hier vindt u ook 'Het boek ‘Dijken voor Beginners’. Hierin vindt u informatie over wat er komt kijken bij een dijkverbetering.

Projecten in de buurt

De volgende projecten bevinden zich in de buurt van de dijkverbetering Lith-Bokhoven:

Meanderende Maas

project-Meanderende-Maas-recreatie-fietsers-Megen-2022

Door klimaatverandering staat het water in de Maas in de toekomst vaker erg hoog. We verbeteren de dijk tussen Ravenstein en Lith en geven de Maas meer ruimte.

Dijkverbetering Doeveren

foto_doeveren_2

Door klimaatverandering staat het water in de Maas in de toekomst vaker erg hoog. We verbeteren de 4 kilometer lange dijk bij Doeveren.

Dijkverbetering Cuijk-Ravenstein

TS20-NEERLOON-4806

Door klimaatverandering staat het water in de Maas in de toekomst vaker erg hoog. We verbeteren daarom de dijk tussen Cuijk en Ravenstein.

Contact

Sjors Hoek

Foto_Sjors_Hoeks_v2
Functie
Omgevingsmanager
Telefoon
06-20 09 23 64
E-mail
shoek@aaenmaas.nl

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Aanmelden voor nieuwsbrief
Kies een nieuwsbrief
BeveiligingsvraagVerplicht veld
U dient cookies te accepteren om deze captcha te kunnen gebruiken.