Dijkverbetering Lith-Bokhoven


De ligging van Nederland aan de Noordzee en de aanwezigheid van meerdere grote rivieren maakt ons land kwetsbaar voor overstromingen. Bescherming tegen hoogwater is en blijft dan ook van levensbelang. In 2017 zijn hiervoor in Nederland nieuwe strengere normen voor waterveiligheid vastgesteld. Om aan deze normen te voldoen moeten de dijken in Nederland worden versterkt. Ook de dijk vanaf de sluis bij Lith tot en met Bokhoven.

De veiligheidsnormen zijn strenger geworden omdat er nu veel meer mensen achter de dijk wonen dan vroeger. Er zijn meer mensenlevens, maar ook meer woningen, bedrijven en infrastructuur die beschermd moeten worden. Daarnaast neemt de hoeveelheid water dat de Maas afvoert toe door klimaatverandering. Er komen vaker hoge waterstanden voor die ook langer kunnen duren. Als we niks doen, wordt de kans op een dijkdoorbraak groter.

Nieuws

Doe mee aan het belevingswaardenonderzoek

Om een goed beeld te krijgen van de dijk en de omgeving van de dijk, voert het waterschap in de zomer van 2024 verschillende onderzoeken uit. Één van deze onderzoeken is het belevingswaardenonderzoek in de vorm van een enquête.

Bent u bewoner aan de dijk of gebruiker van de dijk? Dan kunnen wij uw hulp en kennis goed gebruiken. Met dit onderzoek proberen we namelijk scherp in beeld te krijgen hoe u als bewoner of bezoeker van de dijk het gebied beleeft en gebruikt, maar ook wat uw wensen of uw ideeën zijn. Deze inzichten zijn erg bruikbaar voor de dijkverbetering.

Wij zouden u graag willen vragen deel te nemen aan de enquête. Deze bestaat uit 20 vragen en het duurt maximaal 10 minuten om deze in te vullen. U kunt de enquête invullen tot en met 30 juni aanstaande. Na afloop zal er een samenvatting van de onderzoeksresultaten geplaatst worden op deze projectpagina.

Voor een aantal vragen wordt gebruik gemaakt van een kaart waarop u een locatie kunt aanklikken. Het invullen van de enquête gaat daarom het meest makkelijk vanaf uw computer of tablet.

Klik hier om naar de enquête te gaan

We starten met de werkplaatsen

Het is ons gelukt een selectie te maken uit de vele aanmeldingen voor de werkplaatsen. We hebben in totaal 40 deelnemers zorgvuldig geselecteerd.

Op maandag 24 juni vindt de eerste werkplaats plaats. De werkplaatsleden maken dan kennis met het projectteam en ze krijgen een inleiding op het project. Daarnaast gaan we in op het doel van de werkplaatsen en de gebiedskwaliteiten.

Na afloop van deze werkplaats plaatsen we een sfeerimpressie op deze projectpagina.

Terugblik informatiebijeenkomsten maart

Op 14, 18 en 20 maart vonden de eerste informatiebijeenkomsten plaats in Lith, Bokhoven en Empel. We hebben meer dan 400 betrokken bewoners, ondernemers en andere geïnteresseerden mogen verwelkomen tijdens deze avonden. Zowel na afloop van de algemene presentatie als tijdens de informatiemarkt zijn er veel vragen gesteld en hebben we goede gesprekken kunnen voeren. We hebben veel nieuwe inzichten opgedaan die ons kunnen helpen in de toekomst.

Zowel de algemene presentatie als de posters van de informatiemarkt, downloadt u onder het kopje 'Documenten'.

Ontwerp zonder titel

De kennisgeving in het Waterschapsblad

Volgens de nieuwe Omgevingswet moeten projecten bij de start een zogenaamde kennisgeving publiceren. Hiermee maken we bekend dat het project is gestart en bieden we iedereen de mogelijkheid om ideeën, aandachtspunten en mogelijke oplossingen aan te dragen.

De kennisgeving voor het dijkverbeteringsproject Lith-Bokhoven is gepubliceerd en lag ter inzage tot en met dinsdag 21 mei. U kunt geen reactie meer insturen. Bent u alsnog benieuwd naar de kennisgeving? Klik dan op de button hieronder.

Klik hier om naar de kennisgeving te gaan

Locatie

Het gaat om het dijktraject vanaf de sluis bij Lith tot en met Bokhoven.

20240222 Projectgebied dijk met lufo

Wat gaan we doen?

In de komende jaren doen we veel onderzoek, brengen we oplossingen in beeld en maken we hoofdkeuzes voor het ontwerp van de dijk (voorkeursalternatief). We verkennen daarbij ook wat een denkbare ontwikkeling van de uiterwaarden kan zijn als je rekening houdt met de dijkverbetering, maar bijvoorbeeld ook de landbouwtransitie, natuurdoelen en recreatie. Daarnaast werken we onder andere samen met de gemeente ’s-Hertogenbosch, die het initiatief heeft genomen voor de ontwikkeling van de Henriëttewaard. Deze fase van het project noemen we de verkenningsfase.

Een project als deze heeft onvermijdelijk gevolgen voor de mensen die er wonen, werken en recreëren. Het goed informeren en kunnen meedenken van bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties is dan ook een belangrijk onderdeel van het project. Hiervoor worden vanaf het voorjaar van 2024 onder andere werkplaatsen en dijktafels georganiseerd. Nadere informatie hierover volgt tijdens nog te organiseren informatiebijeenkomsten.

Planning

Op dit moment zitten we nog in de opstart van de verkenningsfase. In maart/april 2024 organiseren we informatiebijeenkomsten voor alle geïnteresseerden als aftrap van de verkenningsfase. Daarna hebben we ongeveer 2,5 jaar nodig tot een vastgesteld voorkeursalternatief.

Na de verkenningsfase wordt het voorkeursalternatief nog verder gedetailleerd en worden de hoofdbesluiten en -vergunningen aangevraagd. Dat duurt circa 3 jaar. Daarna kan de uitvoering starten. Met de huidige inzichten is de dijk rond 2034 verbeterd.

Samenwerkingspartners

We werken samen met onder andere de volgende overheden/regionale organisaties:

  • Gemeente Den Bosch
  • Gemeente Oss
  • Provincie Noord-Brabant
  • Rijkswaterstaat
  • Landelijk Hoogwaterbeschermingsprogramma
  • Natuurmonumenten
  • ZLTO

Documenten

●     Met het project maken we ter kennismaking een rondgang langs de relevante bestuurs-, dorps- en wijkraden. De presentatie van deze kennismakingen download u via het blok aan de rechterzijde van deze pagina. Deze presentatie is bij alle kennismakingen inhoudelijk gelijk.

●     Hier vindt u ook 'Het boek ‘Dijken voor Beginners’. Hierin vindt u informatie over wat er komt kijken bij een dijkverbetering.

Projecten in de buurt

De volgende projecten bevinden zich in de buurt van de dijkverbetering Lith-Bokhoven:

Meanderende Maas

project-Meanderende-Maas-recreatie-fietsers-Megen-2022

Door klimaatverandering staat het water in de Maas in de toekomst vaker erg hoog. We verbeteren de dijk tussen Ravenstein en Lith en geven de Maas meer ruimte.

Dijkverbetering Doeveren

foto_doeveren_2

Door klimaatverandering staat het water in de Maas in de toekomst vaker erg hoog. We verbeteren de 4 kilometer lange dijk bij Doeveren.

Dijkverbetering Cuijk-Ravenstein

TS20-NEERLOON-4806

Door klimaatverandering staat het water in de Maas in de toekomst vaker erg hoog. We verbeteren daarom de dijk tussen Cuijk en Ravenstein.

Contact

Sjors Hoek

Profielfoto SH 6-3-2024_1
Functie
Omgevingsmanager
Telefoon
06-20 09 23 64
E-mail
shoek@aaenmaas.nl

Tim Smit

WhatsApp Image 2024-03-25 at 15.51.37
Functie
Omgevingsmanager
Telefoon
06-57 93 16 31
E-mail
tsmit@aaenmaas.nl

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Aanmelden voor nieuwsbrief
Kies een nieuwsbrief
BeveiligingsvraagVerplicht veld
U dient cookies te accepteren om deze captcha te kunnen gebruiken.